Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Zagrody edukacyjne

Zagroda edukacyjna - logo

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

„ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród edukacji w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej lub dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 

kategoria: Zagrody edukacyjne [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Gospodarstwa edukacyjne we Francji - Teresa Wąsik 2018-03-13 09:38 7,46MB pobierz plik: Gospodarstwa edukacyjne we Francji - Teresa Wąsik

 

do góry