Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Kontakt/Działy Ośrodka

Działy Ośrodka

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Produkcja roślinna:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 246
 • e-mail:

Produkcja zwierzęca:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 244
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr. inż. Piotr Witczak
  tel. 507 111 243
  e-mail:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 259 lub 245
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr inż. Jolanta Krupa
  tel.: 507 111 240
  e-mail:
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 234
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr inż. Małgorzata Kucharska
  tel.: 690 152 098
  e-mail:
Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz)

Kontakt:

 • tel.: 15 833 31 00 do 04
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr inż. Elżbieta Krempa
  tel.: 510 094 577
  e-mail:
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Szkolenia doradców:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 236
 • e-mail:

 • inż. Jadwiga Sroka
  tel.: 798 147 653
  e-mail:
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 241 lub 227
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr inż. Piotr Figlarz
  tel.: 507 111 242
  e-mail:
Dział Teleinformatyki

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 229
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr inż. Marcin Duda
  tel.: 501 455 751
  e-mail:
Dział Księgowości

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 226
 • e-mail:

Kierownik działu / Główna księgowa:

 • p.o. zastępcy Głównego Księgowego:
  mgr Anna Grabarczyk
  e-mail:

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Kontakt:

 • Kadry
  tel.: 41 372 22 84 wew. 231
  e-mail:
 • Płace
  tel.: 41 372 22 84 wew. 232
  e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr Anna Obara
  tel. 453 065 493
  e-mail:
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział administracji:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 242
 • e-mail:

Zakówienia publiczne:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 230
 • e-mail:

Kierownik działu:

 • mgr inż. Jolanta Kochman
  tel. 507 093 977
  email:
Redakcja miesięcznika "Aktualności Rolnicze"

Redakcja:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 237
 • e-mail:

Prenumerata:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 230

Redaktor naczelna:

 • Elżbieta Musiał
  email:
Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 • Renata Mikoda
  tel.: 41 372 22 84 wew. 230
  e-mail:

 

do góry