Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie. Rusza konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020.”

3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie. Rusza konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020.”

2020-02-14

Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach:

  • Priorytet I. Usługi reintegracyjne.
  • Priorytet II. Ścieżki reintegracji.
  • Priorytet III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
  • Priorytet IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
  • Priorytet V. Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Oferty można składać do 2 marca br.

Wszelkie informacje, regulamin Konkursu i niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina/

 

 

udostępnij
do góry