Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie tym razem w Sandomierzu-Mokoszynie

Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie tym razem w Sandomierzu-Mokoszynie

2023-11-17

Od 13 do 16 listopada w Sandomierzu zorganizowano kolejne wydarzenie w ramach projektu edukacyjnego dla szkół rolniczych — Akademii Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie. Tym razem w projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie.

Pierwsze dwa dni projektu (13 i 14 listopada) były wypełnione cyklem wykładów i prelekcji. Przeprowadzili je przedstawiciele instytucji rolniczych i związanych z bezpieczeństwem pracy: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Straży Pożarnej i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Przeprowadzono również pokazy środków ochrony indywidualnej.

15 listopada uczniowie mogli spotkać się z przedstawicielami instytucji okołorolniczych: Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu, Placówki Terenowej KRUS w Sandomierzu, Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, a także Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Uczniowie mieli okazję na indywidualne rozmowy i zapoznanie się z wydawnictwami branżowymi. Mogli także wziąć udział w zabawach edukacyjnych zorganizowanych przez instytucje okołorolnicze. Sandomierski Oddział ŚODR przygotował stoisko promocyjno-wystawiennicze. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się przygotowany przez nasz Ośrodek quiz z nagrodami, w którym sprawdzaliśmy wiedzę rolniczą z uwzględnieniem bezpieczeństwa w produkcji żywności.

W ostatnim dniu projektu (16.11) rozstrzygnięto konkurs wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie jest bardzo ciekawą inicjatywą. Jej organizatorem i pomysłodawcą był Stanisław Golmento — główny specjalista Sekcji Prewencji i Promocji z Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach. Projekt pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania na sytuacje niebezpieczne, trudne i nagłe. Jest to wydarzenie aktywizujące uczniów i wzmacniające współpracę z instytucjami z branży rolniczej i zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa pracy. Ta współpraca z pewnością zaprocentuje w przyszłości, gdy będą prowadzili własne gospodarstwa, pracowali w branży rolniczej lub okołorolniczej.

Izabela Niedobit

Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie w Sandomierzu-Mokoszynie [fot. I. Niedobit, O. Szymańska]

udostępnij
do góry