Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Będzie łatwiej pozyskiwać mięso na użytek własny

Będzie łatwiej pozyskiwać mięso na użytek własny

2018-02-08

W resorcie rolnictwa trwają obecnie prace nad uproszczeniem zasad dotyczących uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny. Chodzi głównie o ułatwienia w zdobywaniu kwalifikacji przez osoby, które będą dokonywać takiego uboju. Ministerstwo rolnictwa uznało dotychczasowe przepisy za zbyt restrykcyjne i zaproponowało ich zmianę.

Uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz na własny użytek będzie mogła dokonać teraz osoba pełnoletnia, która posiada odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.

Dotychczas osoba mogąca legalnie dokonać uboju zwierzęcia we własnym gospodarstwie musiała spełnić następujące wymagania:

  • być pełnoletnia (mieć ukończone 18 lat),
  • posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe,
  • odbyć szkolenie oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Po wejściu zmian osoby te byłyby zwolnione z obowiązku odbywania 3-miesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym. Zatem wystarczające byłoby odbycie szkolenia w tym zakresie, organizowanego przez lekarza weterynarii lub na jego zlecenie przez inny podmiot. Odpowiedni poziom kwalifikacji potwierdzi zaświadczenie o odbyciu odpowiedniego szkolenia. Dotychczasowe wymagania dotyczące udokumentowanego odbycia stażu prawdopodobnie będą stosowane tylko wobec osób zatrudnionych w ubojniach i dokonujących usługowo uboju poza zakładem. Zrezygnowano też z wymogu minimalnego wykształcenia (zasadnicze zawodowe) w stosunku do wszystkich uśmiercających, także w rzeźni, przyjmując, że jest on bez znaczenia, a kwalifikacji do uśmiercania nie można uzyskać na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Nowe przepisy pozwolą na ubój na użytek własny cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz.

Ubój w gospodarstwie na potrzeby własne nie jest objęty bezpośrednim nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, w związku z czym powstałe w jego wyniku produkty „nie mogą być umieszczane na rynku”!

Powyższe wymagania nie dotyczą uboju zwierząt drobnego inwentarza poza rzeźnią na potrzeby własnej konsumpcji domowej. Osoby dokonujące uboju drobiu, zajęcy i królików na terenie gospodarstwa w celu bezpośredniej dostawy małych ilości mięsa do konsumentów lub do lokalnych zakładów detalicznych będą musiały posiadać kwalifikacje analogiczne jak w przypadku uboju zwierząt kopytnych na użytek własny.

Ministerstwo liczy na to, że złagodzenie wymogów przyczyni się do zmniejszenia przypadków niezgłaszania uboju zwierząt w gospodarstwie powiatowym lekarzom weterynarii.

Zmiany zostaną wprowadzone wraz z nowelizacją rozporządzenia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.

Rafał Sieroń

Źródło: Agronews.pl, Farmer.pl

udostępnij
do góry