Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej prowadzi nabór do szkoły branżowej na kierunku Rolnictwo ekologiczne

Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej prowadzi nabór do szkoły branżowej na kierunku Rolnictwo ekologiczne

2019-01-17

Informacja organizatora:

W Chmielniku koło Rzeszowa utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem.

W dzisiejszym świecie lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na drogą żywność ekologiczną, co daje realne szanse również dla małych gospodarstw z naszego regionu. Uczniowie naszej szkoły będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolinę Strugu”.        

Docelowo planujemy uruchomić szkołę branżową II stopnia, której ukończenie da możliwość uzyskania matury.

Serdecznie zapraszamy - www.ekocentrum.edu.pl oraz Facebook: Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej

Zainwestuj w zawód z przyszłością !

udostępnij
do góry