Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Dobre perspektywy uprawy soi

Dobre perspektywy uprawy soi

2022-11-23

Soja

W ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost powierzchni uprawy soi w Polsce, z 23 tysięcy hektarów w 2021 roku do 48 tysięcy hektarów w 2022. Na tak znaczny wzrost powierzchni uprawy soi wpływ miało wiele czynników, wśród nich między innymi wysokie ceny importowanej śruty sojowej, korzystna cena i duży popyt na soję non-GMO.

Ważną rolę odgrywa system dopłat do powierzchni uprawy roślin bobowatych na nasiona, a także dopłat do materiału siewnego. Możliwość uprawy na gruntach przeznaczonych na ugorowanie była dobrym rozwiązaniem w dobie niedoborów pasz białkowych w Europie. Na wzrost popularności uprawy soi wpływ miała również obecność w Polsce zakładów przetwórczych przetwarzających soję, m.in. na olej sojowy, artykuły spożywcze i pasze.

Czynnikiem agrotechnicznym sprzyjającym uprawie soi jest dostępność nasion. W Polsce zarejestrowanych jest 37 odmian, pochodzących od kilkunastu firm nasiennych. Technologia uprawy soi jest coraz szerzej rozpowszechniana wśród rolników. Publikowane są wyniki plonowania, listy zalecanych odmian, broszury, artykuły w internecie i prasie rolniczej. Organizowane są także dni soi, gdzie prezentowane są doświadczenia, między innymi w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Wysokie ceny nawozów azotowych sprawiają, że rolnicy coraz częściej wprowadzają do płodozmianu rośliny bobowate. Obok soi nastąpił również niewielki wzrost powierzchni uprawy grochu. Rośliny bobowate, dzięki symbiozie z bakteriami wiążą azot atmosferyczny wykorzystywany później przez rośliny następcze (od 40 do 60 kilogramów azotu na hektar). Bobowate mają także korzystny wpływ na wzrost ilości materii organicznej w glebie. Poprawiają one żyzność gleby, co w konsekwencji powoduje zwiększenie plonów roślin następczych. W obecnym programowaniu proponuje się dopłaty na poziomie 200 euro do hektara uprawy roślin bobowatych.

Największym zagrożeniem dla upraw soi są gołębie grzywacze, które niszczą wschodzące rośliny, kiełki.

Soja jest uprawiana w gospodarstwach o dużym areale, ale i w mniejszych - kilkunastohektarowych. Większa produkcja soi non-GMO i innych roślin bobowatych w kraju to mniejszy import śruty sojowej. Jest ona przeważnie produkowana z soi GMO, której stosowanie w paszach musimy zredukować.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry