Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Dopłaty do paliwa rolniczego w 2020 roku - kto może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

Dopłaty do paliwa rolniczego w 2020 roku - kto może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

2020-07-22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który jest wykorzystywany do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu.

Wniosek o zwrot podatku należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych gospodarstwa. W ramach zwrotu tego podatku rolnik zobowiązany jest do gromadzenia faktur, które są dowodem na zakup oleju napędowego.

Nabór wniosków na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku będzie trwał od 3 do 31 sierpnia 2020 roku. Rolnik będzie zobowiązany do przedstawienia dowodów zakupu na olej napędowy za okres od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Wypłata należnego podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 października 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego przysługuje bezpośrednio do gruntów, wchodzących w skład gospodarstwa, które są przeznaczone na produkcję rolną. Wykluczone natomiast ze zwrotu są grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej w gospodarstwie. Limit zwrotu podatku w 2020 roku kształtuje się jako suma:

(100,00 zł x ilość ha użytków rolnych) + (30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła)

Zwrot podatku dokonywany jest w formie przelewu na rachunek bankowy lub w postaci gotówki w kasie urzędu gminy lub miasta. Decyzja o zwrocie podatku musi zostać wydana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Organem administracyjnym wydającym decyzję jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Rolnik ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich załączników w momencie składnia wniosku:

  • faktur VAT, oryginały bądź ich kopie, które stanowią dowód na zakup oleju napędowego, w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokumentu wydanego przez odpowiednie biuro powiatowe ARiMR odnoszące się do informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP), które są w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Ważne!

Na fakturze, która ma za zadanie dokumentować zakup oleju napędowego nie wymagane jest przedstawienie kodu oleju napędowego „CN”, który został zakupiony do produkcji rolnej. W przypadku wątpliwości czy zakupiony olej napędowy jest oznaczony kodem CN określonym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), tj. kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania może zwrócić się z zapytaniem o kod CN oleju napędowego do sprzedawcy produktu. Na fakturze również nie musi zostać umieszczony numer rejestracyjny ciągnika rolniczego, który w tym przypadku nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

Joanna Odziemek
Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór wniosku - akcyza 2020 2020-07-22 871.24KB pobierz plik: Wzór wniosku - akcyza 2020

udostępnij
do góry