Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Działanie „Rolnictwo ekologiczne” bez degresywności stawek płatności

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” bez degresywności stawek płatności

2022-02-15

Liść ekologiczny

10 stycznia 2022 roku do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia MRiRW dotyczącego działania „Rolnictwo ekologiczne”. Z projektu wynika, że już od kampanii wnioskowej 2022 r. nastąpi rezygnacja z mechanizmu degresywności płatności ekologicznych.

Mechanizm degresywności płatności polega na stosowaniu różnych wysokości stawek płatności w zależności od łącznej powierzchni w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, jaka jest deklarowana przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności ekologicznych.

Płatności ekologiczne za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha są przyznawane według pełnych 100% stawek płatności, za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 75%, natomiast za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 60%.

Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych jest korzystna dla rolników, ponieważ oznacza, że płatności ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane do każdego hektara bez ww. redukcji

Magdalena Jach

udostępnij
do góry