Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/II Forum Wiedzy i Innowacji

II Forum Wiedzy i Innowacji

2017-12-06

W dniach 29-30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej w hotelu Sangate Hotel Airport odbyło się II Forum Wiedzy i Innowacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Forum miało na celu dostarczenie informacji na temat działania "Współpraca" w ramach PROW na lata 2014-2020, zakładania grup operacyjnych oraz realizacji przez nie projektów, przedstawienie wdrożonych już innowacji w produkcji rolniczej, a także przekazanie doradcom wiedzy, która będzie wykorzystana w pracy doradczej z rolnikami.

Spotkanie to posłużyło do nawiązania ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Podczas paneli tematycznych stworzono płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej, przetwórstwie oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie. Omówiono m.in. programy informatyczne w zarządzaniu gospodarstwem, tematy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nowych technik i technologii w uprawie gleby, agrotoniki oraz racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Podczas sesji posterowej ośrodki doradztwa mogły zaprezentować najciekawsze operacje zrealizowane w ramach SIR.

Organizatorem tego wydarzenia, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Gościem honorowym konferencji panelowej był podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Halina Szymańska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

udostępnij
do góry