Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - rusza nabór wniosków

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - rusza nabór wniosków

2024-06-12

Logo PS WPR 2023-2027

Od 27 czerwca będzie można ubiegać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Wsparcie będzie finansowane z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pula środków przeznaczona na nabór wniosków to 230 mln zł.

 O wsparcie w ramach tego naboru będą mogli ubiegać się rolnicy - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni jednak spełnić następujące warunki:

  • posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • prowadzić zarejestrowane tam:
  1. chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
  2. chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
  3. hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Środki pozyskane w ramach tego naboru będzie można przeznaczyć między innymi na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub - w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia - 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

  • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
  • 2960 zł za jedną bramę;
  • 1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić koszty ogólne.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Joanna Odziemek

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-rozprzestrzenianiu-sie-asf--wnioski-od-27-czerwca

udostępnij
do góry