Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Jak przeciwdziałać skutkom suszy w uprawach? Relacja z wyjazdu studyjnego warzywników

Jak przeciwdziałać skutkom suszy w uprawach? Relacja z wyjazdu studyjnego warzywników

2021-07-23


„Przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawach warzyw gruntowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań” - to temat wyjazdu studyjnego do Skierniewic, który odbył się 19 i 20 lipca 2021 roku.

Wyjazd 30-osobowej grupy warzywników został zorganizowany w ramach projektu opracowanego przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

W pierwszym dniu uczestnicy wyjazdu wysłuchali bloku wykładów, który przeprowadził prof. dr hab. Waldemar Treder - kierownik pracowni nawadniania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Pierwszy wykład dotyczył internetowej platformy wspomagania decyzji nawodnieniowych i zasad integrowanego nawadniania roślin, ze szczególnym uwzględnieniem warzyw gruntowych. Prelegent przedstawił zasady oszczędnego gospodarowania wodą na wszystkich etapach jej wykorzystania; zasady nawadniania roślin według wiarygodnych kryteriów; zasady dbałości o jakość wody. W trakcie wykładu rolnicy zapoznali się z platformą internetową www.nawadnianie.inhort.pl, na której znajduje się m.in. kalkulator nawadniania roślin, za pomocą którego można dokonać obliczeń ilości wody potrzebnej do nawadniania konkretnego/wybranego gatunku roślin.

Kolejny temat wykładów dotyczył sposobu pomiaru wilgotności gleby i efektywności nawadniania roślin. Profesor Treder przedstawił wiele ciekawych urządzeń do pomiaru wilgotności gleby, jak np. sondy do pomiaru wilgotności gleby, tensjometr, wakuometr, ale też opowiedział o bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeniach służących do określenia stopnia nawilżenia gleby.

W dalszej części bloku wykładowego rolnicy dowiedzieli się o innowacyjnych systemach nawodnieniowych jak: deszczownie, linie i taśmy kroplujące, zraszacze i ujęcia wodne.

Tego samego dnia dr hab. Jadwiga Treder - kierownik Zakładu uprawy i nawożenia roślin ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa - zaprezentowała różne systemy nawodnieniowe, zainstalowane w uprawach warzyw gruntowych, na poletkach doświadczalnych Instytutu.

Drugi dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął się od wizyty w Zakładzie Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Żelazna k. Skierniewic. Dyrektor Zakładu Paweł Wołoszyn krótko przedstawił historię Zakładu, jego główne cele i kierunki działania. Część terenową (praktyczną) przeprowadził z-ca dyrektora Michał Topolski. W ciekawy sposób przybliżył wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania Zakładu, ale też odpowiadał na wiele pytań zadawanych przez rolników, dotyczących nawadniania warzyw i nie tylko.

W Grabicach k. Skierniewic wizytowane było kolejne gospodarstwo z systemami nawodnieniowymi w uprawach warzyw Krzysztofa Żatkiewicza. W obu gospodarstwach zapoznano się nie tylko z systemami nawodnieniowymi, ale także z zasadami funkcjonowania takich gospodarstw ze strony ekonomicznej i logistycznej - co sprawiło, że rozmowy na temat funkcjonowania takich gospodarstw były nader ożywione, a wyjazd stał się bardziej atrakcyjny i ciekawszy dla rolników.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali materiały informacyjne z wgranymi prezentacjami zarówno wykładów, jak i odwiedzanych gospodarstw.

Wyjazd zapewne przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania wody do nawadniania upraw, jak też przyczyni się do głębszych przemyśleń rolników dotyczących konieczności stosowania systemów nawodnieniowych w uprawach roślin, w dobie coraz większego deficytu wody.

Małgorzata Miłek

Nawadnianie upraw - relacja z wyjazdu studyjnego warzywników [fot. M. Miłek, I. Niedobit]


udostępnij
do góry