Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/„Kompleksowy program ekologicznej produkcji dyni” - czyli rolnictwo ekologiczne w praktyce

„Kompleksowy program ekologicznej produkcji dyni” - czyli rolnictwo ekologiczne w praktyce

2023-09-15

Logotypy projektowe

„Kompleksowy program ekologicznej produkcji dyni” - to temat praktycznych szkoleń na demonstracji, zrealizowanych w dwóch terminach (27-28 czerwca oraz 7-8 września 2023 r.) w powiecie opatowskim. Obiekt demonstracyjny został założony w gospodarstwie pani Anny Drypy, w Leszczkowie w gminie Lipnik.

Anna Drypa jest właścicielką około 10-hektarowego gospodarstwa. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest duży asortyment warzyw, takich jak: burak ćwikłowy, dynia, jarmuż i ziemniaki. Oprócz warzyw, uprawiane są także rośliny sadownicze, jagodowe i rolnicze., W celu zapewnienia właściwego następstwa roślin w płodozmianie, w gospodarstwie stosowany jest odpowiedni dobór roślin warzywnych i rolniczych. Ponadto wysiewane są rośliny bobowate (wyka siewna, groch siewny), które wpływają na poprawę struktury gleby, wzbogacając ją w materię organiczną i zwiększając bioróżnorodność życia biologicznego.

W szkoleniu wzięli udział rolnicy z województwa świętokrzyskiego, którzy zapoznali się z:

  • profilem gospodarstwa prowadzonego metodami ekologicznymi,
  • wymaganiami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
  • metodami produkcji dyni piżmowej i ochroną przed agrofagami,
  • kanałami sprzedaży i opłacalnością produkcji w gospodarstwie ekologicznym.

Celem prowadzenia demonstracji była innowacyjność dobrej praktyki, polegającej na kompleksowym podejściu do zasad agrotechniki ekologicznej produkcji dyni metodami ekologicznymi.

Demonstracja była prowadzona w dwóch wariantach.

Pierwszy wariant uprawy dyni piżmowej metodami ekologicznymi obejmował uprawę ze standardowym nawożeniem i ochroną prowadzoną przez producenta (wariant A), drugi zaś wariant obejmował uprawę dyni z zaproponowanym nawożeniem i ochroną (wariant B).

Rolnicy mieli możliwość porównania i oceny wizualnej obu wariantów na poletkach zlokalizowanych obok siebie. Ocena rolników była ze wskazaniem na wariant B, w którym uzyskano większy i dobrej jakości plon.

O projekcie

Obiekt demonstracyjny został założony przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach realizowanego w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, instytutami naukowymi oraz ośrodkami doradztwa rolniczego z całego kraju poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Demonstracja została przeprowadzona zgodnie z instrukcją, opracowaną w Instytucie Ogrodnictwa przez: dr Magdalenę Ptaszek, dr Annę Jarecką-Boncelę, dr hab. Grażynę Soikę, prof. IO, dr hab. Bożenę Matysiak, prof. IO.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Miłek

„Kompleksowy program ekologicznej produkcji dyni” - szkolenia i demonstracja w Leszczkowie [fot. M. Miłek]

udostępnij
do góry