Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce oraz Lista opisowa odmian roślin rolniczych - broszury do pobrania

Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce oraz Lista opisowa odmian roślin rolniczych - broszury do pobrania

2021-07-16

Zachęcamy Państwa do pobrania i zapoznania się z broszurami "Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce" oraz "Lista opisowa odmian roślin rolniczych - bobowate, soja, wiechlinowate" . Publikacja została przygotowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizuje zadania państwa m.in. w zakresie badania i rejestracji odmian roślin oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). w związku, z tym sporządza i udostępnia informacje o odmianach wpisanych do Krajowego rejestru (KR), w tym opisy urzędowe odmian wpisanych do KR, ustala, w porozumieniu
z samorządem województwa i izbą rolniczą, listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa oraz opracowuje listy opisowe odmian, w których umieszcza się informacje o plonach, cechach jakościowych i użytkowych odmian.

Publikacje dostępne do pobrania poniżej

Lista opisowa odmian roślin rolniczych - bobowate, soja, wiechlinowate

Lista odmian roślin sadowniczych

 

Źródło: COBORU

 

udostępnij
do góry