Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Listopadowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Listopadowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

2022-11-18

Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR z zakresu innowacji i transferu wiedzy / EIP-AGRI.

W bieżącym numerze:

 • Od opustoszałego terenu do oazy bioróżnorodności - ten projekt przekształcił 200-hektarowy obszar w Grecji, który cierpiał z powodu pustynnienia, w kwitnący, zdrowy i produktywny ekosystem. Obecnie znajduje się na nim 40 000 drzew oliwnych uprawianych ekologicznie zgodnie z praktykami przyjaznymi dla środowiska, co przyczynia się do regeneracji lokalnej gospodarki, a także zwiększania różnorodności biologicznej.
 • Pomaganie młodym przedsiębiorcom w zadawaniu właściwych pytań - szwedzka Grupa Operacyjna opracowuje narzędzie, które pomaga przedsiębiorcom zaplanować przyszłą zmianę właściciela lub emeryturę. Zawiera również wskazówki dotyczące kwestii dotyczących długoterminowego zrównoważonego rozwoju firmy oraz znaczenia osobistych wartości dla przedsiębiorczości i przywództwa.
 • Wyzwanie AGRI: naturalne rozwiązania dla gospodarki wodnej - projekt strumienia wodnego Tullstorp to projekt rekultywacji wody w południowej Szwecji. Koncentruje się na rekultywacji rzek poprzez ich meandry, dwustopniowe rowy oraz wielofunkcyjne nawadnianie i odwadnianie terenów podmokłych.
 • Raporty 3 grup fokusowych EIP-AGRI - zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych; rozwiązania oparte na przyrodzie (nature-based) dla gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu; cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczym.
 • Nadchodzące tematy dla Europejskiej Sieci WPR - Innowacje i wymiana wiedzy - w ciągu najbliższych kilku miesięcy w ramach instrumentu wsparcia sieci WPR UE „Innowacje i wymiana wiedzy - EIP-AGRI” prowadzone będą działania dotyczące m.in.: młodych przedsiębiorców, inteligentnego rolnictwa o obiegu zamkniętym, dobrostanu zwierząt, zrównoważonego stosowania pestycydów, AKIS, bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwo, odzyskiwanie opuszczonych gruntów i bioróżnorodność.
 • Europejski Tydzień Ograniczenia Odpadów - od 19 do 27 listopada 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Ograniczania Odpadów, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami. W ramach tego wydarzenia co roku organizowane są konkursy, których poprzednimi zwycięzcami są innowacyjne projekty rolnicze, tak jak np. „InCommOn”, który zbiera zużyte fusy z kawy i zamienia je w bioenergię i kompost. Nadal możesz zgłosić swój projekt, termin upływa 13 listopada br.
 • #Farming4Future - Poznaj 5 młodych rolników - CEJA, Europejska Rada Młodych Rolników, prowadzi kampanię: #Farming4Future. Usłysz bezpośrednio głos następnego pokolenia rolników. Posłuchaj, co mają do powiedzenia o wyzwaniach i trudnościach, ale także o sukcesach. W tej serii filmów poznaj 5 młodych rolników, którzy opowiadają historię ponad dwóch milionów młodych rolników z całej Europie.
 • Podcast: Bardziej zrównoważona kontrola szkodników, jak wygląda jej przyszłość? - posłuchaj najnowszego podcastu Food for Europe poświęconego zwalczaniu szkodników i nowym prawodawstwu UE. Podcast zawiera wywiad z belgijskim rolnikiem, który od lat stosuje zintegrowaną ochronę przed szkodnikami (IPM). Prowadzący podcast rozmawiają również z ekspertem z Komisji na temat przepisów prawnych oraz z francuskim naukowcem, który przedstawia najnowsze badania nad alternatywnymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska pestycydami.
 • Grupy operacyjne ds. zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu gospodarstw - irlandzka Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wydała nową broszurę prezentującą osiem irlandzkich grup operacyjnych działających w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu gospodarstw rolnych.
 • Odporne, zrównoważone rolnictwo i zmiana klimatu - istnieje wiele projektów zajmujących się tematami zrównoważonego i odpornego rolnictwa w kontekście zmian klimatycznych. Zainteresowany? Obejrzyj filmy z projektu Horizon UNTWIST, który koncentruje się na zmienności klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych, które w coraz większym stopniu wpływają na plony i wartość upraw, lub sprawdź ClieNFarms wspierający hodowców nasion oleistych w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.
 • Konsultacje społeczne: Zrównoważone Systemy Żywności - Komisja oczekuje Państwa wkładu do kandydującego partnerstwa w ramach programu „Horyzont Europa” pn. „Zrównoważone systemy żywnościowe dla ludzi, planety i klimatu Strategiczny program badań i innowacji”.
 • Horyzont Europa - pod koniec listopada zostaną ogłoszone nowe zaproszenia w ramach klastra 6 programu „Horyzont Europa”: żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Projekty finansowane w ramach zaproszeń tego klastra skupiają się na przykład na ograniczaniu degradacji środowiska, zatrzymywaniu i odwracaniu spadku bioróżnorodności na lądzie oraz lepszym zarządzaniu zasobami naturalnymi.
 • Konferencja o innowacjach w ograniczaniu i rekultywacji zanieczyszczeń gleb rolniczych - wydarzenie to odbędzie się w Brukseli i on-line 21 listopada. Jest współorganizowany przez LIFE AgRemSO3il , Diverfarming i Best4soil . Te 3 europejskie projekty zaprezentują swoje innowacyjne wyniki, po czym nastąpi otwarta debata na temat ich praktycznych zastosowań w obecnych europejskich uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i technicznych. Rejestracja uczestnictwa do 16 listopada br.  do godz. 13:30 w celu uczestnictwa na miejscu oraz do  20 listopada br  w celu udziału online.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter - tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

 

Źródło i grafika: Listopadowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury! (cdr.gov.pl)

udostępnij
do góry