Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Można już składać wnioski o wsparcie dla hodowców świń z terenów ASF, którzy utracili dochody w związku z zaprzestaniem produkcji

Można już składać wnioski o wsparcie dla hodowców świń z terenów ASF, którzy utracili dochody w związku z zaprzestaniem produkcji

2022-06-08

W ramach naboru, który rozpoczął się 7 czerwca 2022 roku o pomoc mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej, którzy na skutek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zaprzestali produkcji w związku z zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa.

Pomoc może zostać udzielona producentowi rolnemu:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa,
  • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 1 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski od 7 czerwca 2022 r. przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/asf---zaprzestanie-produkcji-nabor-2022

Małgorzata Duda

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

udostępnij
do góry