Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nawet 500 tys. zł na inwestycje w przetwórstwo. Nabór wniosków rusza 26 października

Nawet 500 tys. zł na inwestycje w przetwórstwo. Nabór wniosków rusza 26 października

2020-09-18

Od 26 października do 24 listopada 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

W ramach tego naboru o pomoc mogą ubiegać się:

1.      Rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy:

  • podejmują prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności:

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektory objęte wsparciem (wg. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

10.11.Z

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu -w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. , nr 98 poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu.

10.12.Z

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U., nr 98 poz. 630)

10.13.Z

 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

 Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

 Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

 Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

 Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02 Z

Produkcja win gronowych

11.03.Z

 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

 Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

 

Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
  • posiadają numer identyfikacyjny, który został nadany w ramach przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • posiadają zdolność do zrealizowania operacji oraz osiągniecia zamierzonych celów w terminie, który został określony we wniosku.

2.      Rolnicy lub małżonkowie rolników, którzy:

  • wykonują lub podejmują wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)

Lp.

Kategoria/produkt rolny

1

Produkty pochodzenia niezwierzęcego

2

Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne

3

Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne

4

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

5

Przetwory z warzyw i grzybów

6

Przetwory z orzechów

7

Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne

8

Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne

9

Oleje

10

Mleko surowe albo mleko surowe i siara

11

Surowa śmietana

12

Jaja od drobiu

13

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych

14

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele

15

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

16

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

17

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

18

Produkty mięsne

19

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie

20

Produkty jajeczne

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
  • posiadają numer identyfikacyjny, który został nadany w ramach przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • posiadają zdolność do zrealizowania operacji oraz osiągniecia zamierzonych celów w terminie, który został określony we wniosku.

Wsparcie może zostać udzielone wtedy, gdy realizacja przedsięwzięcia nie jest możliwa bez udziału środków publicznych w przypadku podmiotów zdolnych do realizacji operacji.

Pomoc przybiera formę refundacji częściowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych beneficjenta w wysokości 50%. Limit wsparcia kształtuje się na poziomie 500 000 zł dla podmiotów spełniających warunki w punkcie 1. W przypadku podmiotów spełniających warunki w punkcie 2 limit pomocy określony jest w wysokości 100 000 zł. Minimalna wartość jednej operacji powinna wynosić przynajmniej 10 tys. zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Joanna Odziemek

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

 

 

udostępnij
do góry