Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nowe limity sprzedaży żywności w ramach RHD

Nowe limity sprzedaży żywności w ramach RHD

2022-11-18

5 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Rozporządzenie określa maksymalną ilość żywności zbywanej rocznie, w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w odniesieniu do:

  •  surowców pochodzenia niezwierzęcego - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • surowców pochodzenia zwierzęcego - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce - załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Jednocześnie rozporządzenie wprowadza wymóg prowadzenia i przechowywania dokumentacji umożliwiającej określenie ilości żywności zbywanej rocznie do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD, odrębnie za każdy rok kalendarzowy. Dokumentacja ta umożliwi organom kontrolującym, czyli Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustalić czy przestrzegane są, określone w rozporządzeniu limity.

Dokumentacja, o której mówi rozporządzenie, musi być przechowywana przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Wymagane informacje czyli numer kolejnego wpisu, datę zbycia żywności oraz ilość i rodzaj zbytej żywności należy umieścić w dokumentacji, niezwłocznie po dokonaniu zbycia żywności.

Poniżej link do tekstu rozporządzenia:

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001971

Izabela Milcarz

udostępnij
do góry