Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nowe rozporządzenie UE dotyczące zwalczania ASF

Nowe rozporządzenie UE dotyczące zwalczania ASF

2021-05-04

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wejściu w życie nowych przepisów w ramach Prawa o Zdrowiu Zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. 21 kwietnia 2021 r. decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich utraciła moc i została zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (RWK) 2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 określa wymagania dla gospodarstw, które wprowadzają na rynek zwierzęta lub produkty zwierzęce, m.in. zakaz bezpośredniego i pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami a dzikami lub innymi świniami, wyznaczenie strefy, w której możliwe jest mycie i odkażenie rąk oraz zmiana odzieży i obuwia, ewidencjonowanie wejść i wyjść osób wchodzących do chlewni, magazynu pasz i materiałów paszowych, rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa.

W załączniku I do ww. rozporządzenia określone zostały obszary objęte ograniczeniami I, II i III, które odpowiadają dotychczasowym:

  • obszar objęty ograniczeniami I stanowi dotychczasowy obszar ochronny,
  • obszar objęty ograniczeniami II stanowi dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami,
  • obszar objęty ograniczeniami III stanowi dotychczasowy obszar zagrożenia.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieni się oznaczenie barwne obszarów na mapie udostępnionej na stronie internetowej GIW w celu ujednolicenia kolorystyki z mapą KE.

mapa ASF świętokrzyskie

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z dnia 26 kwietnia 2021 r) https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Małgorzata Duda

Źródło: GIW

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wytyczne wdrażania bioasekuracji.pdf 2021-05-04 250,77KB pobierz plik: Wytyczne wdrażania bioasekuracji.pdf

udostępnij
do góry