Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nowoczesna uprawa roślin bobowatych z wykorzystaniem integrowanej ochrony - omówienie wyników demonstracji

Nowoczesna uprawa roślin bobowatych z wykorzystaniem integrowanej ochrony - omówienie wyników demonstracji

2021-12-02

łubin biały

W 2021 roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadził uprawę demonstracyjną łubinu białego odmiany Dieta na polu doświadczalnym w Modliszewicach. Oto wnioski z przeprowadzonej demonstracji.

Odmiana Dieta dojrzewa wcześnie i równomiernie, cechuje się dużą zawartością białka (32-36%). Zaletą tej odmiany jest wysoka odporność na antraknozę łubinu. Jest to odmiana dobrze rozgałęziająca się oraz odporna na wyleganie.

Przedplonem uprawy było pszenżyto ozime.

Nawożenie wynosiło odpowiednio:

  • N - 18 kg/ha,
  • P - 60 kg/ha,
  • K - 90 kg/ha.

Wysiewu dokonano wcześnie (22 marca), nasiona zaprawiano zaprawą Maxim. Chwasty zwalczano mieszanką herbicydów (Boxer 800EC 2 l/ha + Stomp Aqua 455 CS 2 l/ha). Wykonano oprysk fungicydem Topsin M 500SC (1,5 l/ha) w okresie zagrożenia występowaniem antraknozy (połowa lipca, ciepło, duża wilgotność). Zbioru dokonano w połowie września. Nie wykonywano desykacji. Uzyskano plon nasion 2,5 t/ha.

Wnioski:

  1. Łubin biały odmiany Dieta jest przydatny do uprawy na trenie woj. świętokrzyskiego.
  2. Nowoczesna technologia uprawy z wykorzystaniem integrowanej ochrony pozwala uzyskać zadowalający plon nasion.
  3. W trakcie Dni Pola Doświadczalnego zorganizowano konferencję nt. nowoczesnej uprawy bobowatych i ich wykorzystania w żywieniu zwierząt. W czasie lustracji pola doświadczalnego, uczestnicy konferencji odwiedzili doświadczenia PDO z bobowatymi, demonstrację z łubinem białym, kolekcję roślin bobowatych oraz inne doświadczenia, demonstracje, pokazy i kolekcje roślin uprawnych.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry