Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nowy pakiet w działaniu Dobrostan zwierząt w 2021 roku

Nowy pakiet w działaniu Dobrostan zwierząt w 2021 roku

2021-04-09

owce

Od 2021 roku działanie Dobrostan zwierząt zostało rozszerzone o nowy pakiet - Dobrostan owiec. Wariant 3.1 Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach.

Płatność przysługuje do średniej liczby samic z gatunku owca domowa (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy, utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku.

Aby otrzymać płatność należy spełnić następujące warunki i wymogi :

Warunki przyznania płatności w ramach wariantu 3.1

 • Nadany numer identyfikacyjny.
 • Owce utrzymywane w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt.
 • Posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzonego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przy udziale doradcy rolniczego.

Wymogi realizowane w ramach wariantu 3.1:

 • Wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu w terminie:
  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej - w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu w terminie:
   • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej - w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, lub
   • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej-w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek.
 • Powierzchnia bytowa w pomieszczeniu dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku wynosi co najmniej:

w przypadku utrzymywania pojedynczego:

 • samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy - 2,16 m2,
 • samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem -3 m2 i dodatkowo co najmniej 0,84 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego,
 • samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy - 1,8 m2,
 • samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa - skopka - 3,6 m2
 • samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa - skopka - 2,4 m2,
 • samca gatunku owca domowa - skopka - 0,96 m2,

w przypadku utrzymywania grupowego, w przeliczeniu na jedną sztukę:

 • samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy - 1,2 m2,
 • samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem - 1,8 m2 co najmniej 0,6 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego,
 • samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy - 0,96 m2,
 • samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa - skopka - 2,4 m2,
 • samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem samca gatunku owca domowa - skopka - 1,8 m2.

Magdalena Jach
Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry