Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/O działalności Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach

O działalności Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach

2017-11-15

23 października 2017 roku w Dwikozach, w Inkubatorze Przetwórczym, odbyło się spotkanie szkoleniowe specjalistów do spraw ekonomiki Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z ideą stworzenia i funkcjonowaniem inkubatora, który prowadzony jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Prezentację obiektu prowadził sam autor projektu - Piotr Korpysz z OPP w Sandomierzu.


Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z genezą i ideą utworzenia Inkubatora Przetwórczego, opartego na partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym i zasadami funkcjonowania oraz wymogami i standardami określonymi przepisami dla tego typu obiektów. Poznali formy korzystania z Inkubatora przez potencjalnych użytkowników oraz zasady promocji usług i wyrobów. Poruszony został również temat sprzedaży bezpośredniej i małego przetwórstwo w gospodarstwach rolnych - wymagania PSSE. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili obiekt Inkubatora i zapoznali się z jego wyposażeniem. Odbyły się też zajęcia warsztatowe, a więc udział uczestników w pełnym procesie produkcji dżemu od przyjęcie surowca, przez przygotowanie aż do przerobu (mycie, obieranie na specjalnym urządzeniu, usuwanie komór nasiennych, krojenie, załadunek do multimixa i przetwarzanie, napełnianie słoików, pasteryzacja). Podsumowaniem tego spotkania było szkolenie z działania „Współpraca” - programu wpierającego innowacje i analiza możliwości rozwoju inkubatora poprzez wykorzystanie jego funduszy oraz możliwości utworzenie przy tym grupy operacyjnej.

Inkubator w Dwikozach jest to miejsce, gdzie w odpowiednich warunkach sanitarnych można przetwarzać surowce rolne. Użytkownicy mają możliwość korzystania z infrastruktury inkubatora pokrywając wyłącznie opłaty wynikające z kosztów eksploatacji obiektu. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących rozpocząć działalność przetwórczą. Jeśli nie dysponują środkami na zakup drogich urządzeń mogą skorzystać z urządzeń już zakupionych do inkubatora przedsiębiorczości. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla rolników zajmujących się działalnością agroturystyczną, aby promować i sprzedawać produkty lokalne przetworzone w inkubatorze oraz tych, którzy planują przetwórstwo na niewielką skalę, jako dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstwa. Inkubator daje też możliwość „bezpiecznego eksperymentowania” w tworzeniu nowych produktów oraz testowania ich szans rynkowych. Współpraca z inkubatorem może być też pierwszym krokiem do budowy własnego zakładu przetwórczego.

Aktualnie inkubator w Dwikozach jest wyposażony w: multimix maszynę wielozadaniową, kompaktowa do obróbki fizycznej (próżnia i wysokie ciśnienie), mechanicznej (mieszanie i homogenizacja) i termicznej (możliwość uzyskania temperatury sterylizacji +120oC) owoców i warzyw. Posiada możliwość cięcia, rozdrabniania, mieszania, homogenizowania, rafinowania i emulsyfikowania produktów, ma możliwość pracy w trybie wyparki próżniowej, suszarnię typu komorowego do suszenia ziół owoców i warzyw, w której jednorazowo można umieścić do 4500 kg owoców, czynnikiem suszącym jest gorące powietrze, obieraczkę do jabłek, drylownicę do owoców pestkowych, krajalnico-szatkownicę do rozdrabniacz do owoców, prasę do wyciskania soku, pasteryzator przepływowy z nalewarkę do soków, pasteryzatory do słoików z przetworami, prasa do wytłaczania oleju, zamrażarkę szybkiego mrożenia (schładzarka szokowa), pakowarki do produktów, maszynę do lodów sorbetowych. Wyposażenie to będzie uzupełniane o nowe rozwiązania przetwórcze. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Alina Lisowska

udostępnij
do góry