Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego

O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego

2018-03-09

Od 28 lutego do 1 marca 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało coroczną konferencję pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017”.

Konferencję otworzył dr inż. Henryk Skórnicki, dyrektor CDR Oddział w Radomiu, dzieląc się przy tej okazji z słuchaczami uwagami z uczestnictwa w największych na świecie targach produktów ekologicznych BIOFACH, które odbyły się w Norymberdze w dniach 14-17.02.2018 roku podkreślając, jak prężnie rozwija się rolnictwo ekologiczne na świecie.

Następnie uczestników konferencji przywitał Michał Rzytki, naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi informując, że w 2018 r. wpłynęły 82 wnioski aplikujące o środki na sfinansowanie badań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Tegoroczna konferencja objęła 32 wystąpienia zespołów badawczych utworzonych w 7 instytutach branżowych takich jak: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Zootechniki, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego oraz na 5 uczelniach: SGGW w Warszawie, UP w Lublinie, UP we Wrocławiu, UR w Krakowie i Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

Spośród omawianych tematów 12 dotyczyło upraw rolniczych, 7 ogrodnictwa, 6 przetwórstwa, 4 produkcji zwierzęcej a 3 marketingu i promocji.

W profilaktyce i leczeniu krów z subliknicznym mastitis poszukiwano (SGGW w Warszawie) odpowiednich dodatków fitobiotycznych, które wprawdzie nie są w stanie w pełni zastąpić antybiotyków i innych leków syntetycznych, ale mogą być stosowane w warunkach produkcji ekologicznej u krów w czasie laktacji bez obawy o karencję na mleko. Bardzo dobre efekty uzyskano stosując czosnek, cebulę, pyłek kwiatowy oraz kompozycję naturalnych wyciągów z rozmarynu, oregano i kminku.

Z myślą o dzisiejszych trendach związanych z poszukiwaniem przez konsumentów zdrowej żywności o właściwościach prozdrowotnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opracował recepturę na innowacyjne ekologiczne pieczywo orkiszowe z dodatkiem „zielonego ziarna” pszenicy orkisz. Pieczywo to cechuje się dużą zawartością związków fenolowych i właściwościami przeciwutleniającymi.

Wyniki badań nad możliwościami ograniczenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym (IHAR) wskazały jako wstępne zalecane dla rolników odmiany mieszańcowe Kosmal, Kosynier, Tonacja i Konkurent. Odmiany te były najmniej podatne na fuzariozę i w związku z tym najbardziej odpowiednie dla tego systemu uprawy, zarówno z przeznaczeniem na ziarno jak i na kiszonkę.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami podejmowanych badań mogą zapoznać się z raportami z ich przebiegu na stronie MRiRW pod linkiem www.minrol.gov.pl.

Magdalena Olszewska

 

 

udostępnij
do góry