Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/O innowacyjnych rozwiązaniach dla upraw ogrodniczych z wykorzystaniem gatunków alternatywnych

O innowacyjnych rozwiązaniach dla upraw ogrodniczych z wykorzystaniem gatunków alternatywnych

2018-12-05

 

W województwie świętokrzyskim produkcja sadownicza zajmuje znaczącą pozycję, dominującą rolę odgrywa jabłko. Gospodarstwa tego sektora są uczestnikami rynku globalnego, którego cechą charakterystyczną jest obecnie duża różnorodność, ciągła kreatywność w tworzeniu atrakcyjnego dla konsumenta produktu i jego ciągłe doskonalenie pod kątem jakości. Poszukiwanie nowych gatunków roślin sadowniczych dla poszerzenia produkcji oraz nowych technologii ich uprawy i przetwarzania, prowadzących do uzyskania stabilnego, pełnowartościowego i lepszego pod względem jakości produktu, może znacząco wspomóc konkurencyjność gospodarstw, przede wszystkim tych mniejszych, niestabilnych finansowo i zapewnić zwiększenie zysków z działalności ogrodniczej.

29 listopada 2018 roku podczas konferencji w Obrazowie pt. „Innowacyjne rozwiązania dla upraw ogrodniczych dla zwiększenia ich dochodowości (gatunki alternatywne)”, organizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), przybliżyliśmy uczestnikom temat owoców takich jak jagoda kamczacka, świdośliwa, jeżyna, malina kolorowa, pigwa, pigwowiec i rokitnik - technologie ich uprawy, dostępnych gatunków i odmian oraz możliwości sprzedaży i wykorzystania do przetwórstwa (w tym lokalnego).


W konferencji wzięło udział 50 uczestników - byli to producenci i doradcy z województwa świętokrzyskiego (powiaty: Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Staszów, Opatów i Kielce), a także przedstawiciele firm współpracujących z naszym ośrodkiem, m.in. z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu i Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach.

Dr hab. Stanisław Pluta, profesor nadzwyczajny Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawił dwa tematy „Perspektywy uprawy i rynek owoców świdośliwy olcholistnej - ich wartość prozdrowotna i możliwości przetwarzania” oraz „Technologia uprawy jagody kamczackiej w Polsce i w Kanadzie, wartość prozdrowotna i możliwości zagospodarowania owoców”. Świdośliwa, gatunek o ugruntowanej pozycji na kontynencie Ameryki Północnej, jest znana w Europie od kilku lat, ale ciągle mało popularna w uprawie towarowej. Rosnące powoli zainteresowanie może, według prelegenta, stworzyć w Polsce duży potencjał do wykorzystania świdośliwy w sprzedaży deserowej oraz dla przetwórstwa, ale z koniecznością zagwarantowania plantatorom opłacalnej ceny. Są także możliwości eksportu przetworów do krajów UE, jednak pod warunkiem zapewnienia dużych partii produktu, czym na razie nie dysponujemy.

Suchodrzew jadalny, pospolicie nazywany jagodą kamczacką, największe zainteresowanie wzbudzał wśród polskich plantatorów w latach 2013-2015. Jest rodzajem zasługującym na przemyślenie nie tylko w uprawie konwencjonalnej, ale także w produkcji integrowanej i ekologicznej. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie (nawet k. V), więc mogą stanowić jedne z pierwszych owoców rodzimej produkcji na rynku deserowym.

Dr Agnieszka Orzeł z firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych w Brzeznej omówiła „Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna, odmiany, wymagania uprawowe maliny żółtej, czarnej i purpurowej” i „Nowe technologie w deserowej uprawie jeżyny”. Oprócz przedstawienia bardzo wartościowych odmian rodzimej produkcji (Niwa w Brzeznej), wartości zdrowotnych i odżywczych ww. owoców i ciekawych rozwiązań w technologii upraw, prelegentka przypomniała o bardzo ważnym warunku sukcesu w sprzedaży wyprodukowanych owoców, jakim jest odpowiednio prowadzona promocja. Omówiła 10 czynników, które powinniśmy uwzględnić przy promowaniu naszego produktu: zdrowie; spowalnianie procesów starzenia; planowanie dobrze zbalansowanej diety, zwłaszcza dla osób z chorobami cywilizacyjnymi; łatwa dostępność; zdrowe przegryzki owocowe; promocja wśród dzieci; nalewki owocowe; smak; hasło „nazbieraj sam” (zdrowe nawyki w życiu), aromat.

Dr Iwona Szot z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przygotowała szczegółowe prezentacje „Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna, odmiany, wymagania uprawowe rokitnika” oraz „Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna, odmiany, wymagania uprawowe pigwy i pigwowca”. Wymienione rodzaje to bardzo cenne dla naszego zdrowia owoce, które mogą być produkowane tylko w celach przetwórczych (przetwórstwo owocowe, przemysł farmaceutyczny i inne), nie ma możliwości zastosowania ich na rynku deserowym. Są to także gatunki bardzo niszowe, do wykorzystania w gospodarstwach, które planują prowadzenie małego przetwórstwa bądź też korzystanie np. z usług Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach.

Konferencję zakończyliśmy wykładem Izabeli Niedobit z ŚODR O/Sandomierz, która przybliżyła uczestnikom strukturę, zadania i cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz temat finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas konferencji można było namacalnie stwierdzić czy uzyskane ze świdośliwy i pigwy przetwory mogą znaleźć uznanie wśród konsumentów. Profesor Stanisław Pluta i dr Iwona Szot przeprowadzili degustacje ww. produktów (dżemy, musy, owoce kandyzowane, sok i inne) i opinie były pozytywne.

Pod koniec konferencji w głowach niektórych producentów już zakiełkowały pomysły, jak można w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i popracować nad sukcesem, ale byli też tacy, którzy poznawszy realia uprawowe oraz brak możliwości „łatwego” zbytu zrezygnowali z planów wykorzystania w swoim gospodarstwie gatunków niszowych.

Elżbieta Krempa

Konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla upraw ogrodniczych dla zwiększenia ich dochodowości (gatunki alternatywne)”

udostępnij
do góry