Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/O nowych kierunkach rozwoju obszarów wiejskich - relacja z konferencji w Tokarni

O nowych kierunkach rozwoju obszarów wiejskich - relacja z konferencji w Tokarni

2021-10-12

Logotypy dotyczące jednostek związanych z projektem i jego finansowaniem: od lewej - Unia Europejska, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowa Sieć obszarów Wiejskich, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Modliszewicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Tekst pod logotypami: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


„Zintegrowanie usług okołorolniczych w województwie świętokrzyskim jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich” to temat konferencji, która 6 października 2021 roku odbyła się w Karczmie „Kuźnia Smaków” w Tokarni.

W konferencji uczestniczyli rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, producenci żywności na małą skalę, przedsiębiorcy, członkowie kół gospodyń wiejskich, podmioty i osoby działające w branży gastronomicznej i turystycznej oraz doradcy ds. rozwoju obszarów wiejskich ŚODR z województwa świętokrzyskiego. Była ona jednym z etapów realizowanego przez dział Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu. Następnym etapem będzie wydanie publikacji książkowej.

Konferencję otworzył Jerzy Pośpiech - dyrektor ŚODR w Modliszewicach. Powitał gości - przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jednostki Certyfikującej PNG Sp. z o.o. i Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski. W swoim krótkim wystąpieniu dyrektor zaznaczył, że w ramach Polskiego Ładu duży nacisk kładzie się na produkcję regionalną i lokalną.

Jako pierwszy wykład wygłosił prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wykład dotyczył „Zintegrowania usług okołorolniczych na przykładzie gospodarstw wielofunkcyjnych”. Ta innowacyjna koncepcja rozwoju gospodarstw rolnych oparta na funkcjonowaniu gospodarstw wielofunkcyjnych jest wciąż w niewielkim stopniu wdrożona w województwie świętokrzyskim. Stanowi ona modelową ideę w rozwoju obszarów wiejskich, prowadzącą do zwiększenia dochodowości i zrównoważonego rozwoju.

Drugi wykład „Rozwój usług okołorolniczych w oparciu o walory produktów lokalnych” przedstawiła Izabella Byszewska - prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Nawiązywał on do dziedzictwa kulinarnego, produktów regionalnych i lokalnych, które mają duże - a mogą mieć jeszcze większe - znaczenie w rozwoju gospodarstwa i obszarów wiejskich. Pani prezes przedstawiła przemiany w gospodarstwach rolnych i małych firmach po sukcesie rynkowym ich wyrobów (prestiżowe nagrody, systemy jakości żywności). Efekt był zazwyczaj ten sam - rolnik wytwarzający autentyczne produkty żywnościowe stawał się przedsiębiorcą.

Kwestię integracji i współpracy podmiotów działających na bazie dziedzictwa kulinarnego regionu przedstawiła Teresa Wąsik - wieloletni kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR Modliszewice. W wykładzie „Szlak kulinarny jako innowacyjne narzędzie sieciowania i współpracy podmiotów działających na bazie dziedzictwa kulinarnego regionu” przedstawiła kwestie dotyczące jakości szlaku kulinarnego jako produktu rynkowego, turystycznego i żywnościowego, zarządzania szlakiem oraz zalety przynależności i problemy podmiotów wynikające z funkcjonowania w sieci.

Na koniec części wykładowej Mariusz Porębski - broker innowacji w ŚODR Modliszewice omówił działanie „Współpraca”, w którym podstawą uzyskania dofinansowania z ARiMR jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz tworzenie grup operacyjnych.

Konferencji towarzyszyła degustacja świętokrzyskich produktów regionalnych oraz obiad, składający się z tradycyjnych potraw kuchni świętokrzyskiej. Zaprezentowano charakterystyczne produkty regionalne, tradycyjne i lokalne z powiatów: koneckiego, skarżyskiego, staszowskiego, buskiego, sandomierskiego i kieleckiego. Wystawcami byli:

  • Serowarnia Pakuły - sery podpuszczkowe,
  • Farma Łukasików - sery podpuszczkowe,
  • Zagroda Królów - przetwory z borówki,
  • Purple Valley - produkty na bazie śliwki szydłowskiej,
  • Masarnia Pod Lasem - tradycyjne wędliny,
  • Świętokrzyskie gospodarstwo pasieczne "Kędracki" - miody,
  • PPH „Smaki Ogrodu” - soki owocowe,
  • Karczma Kuźnia Smaków - ciasta, potrawy.

Konferencja dała możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Pokazane zostały nowe możliwości rozwoju, które będą sprzyjać podejmowaniu lub rozwijaniu inicjatyw w województwie świętokrzyskim.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji i przyczynili się do tego, że była ona wydarzeniem wyjątkowym, serdecznie dziękujemy.

Jolanta Krupa

udostępnij
do góry