Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/O zwierzętach w agroturystyce w teorii i praktyce

O zwierzętach w agroturystyce w teorii i praktyce

2018-12-18

W czwartek, 13 grudnia 2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyła się konferencja pn.: „Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym jako element zwiększający atrakcyjność oferty turystycznej”. Wzięło w niej udział około 60 osób ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, a wśród nich rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele ARiMR oraz doradcy ŚODR Modliszewice.

Konferencję otworzyły Agnieszka Pietrzak - zastępca dyrektora ŚODR oraz Monika Sadowska - specjalistka ds. rozwoju obszarów wiejskich ŚODR, pełniąca rolę moderatora konferencji. W pierwszym wykładzie Mariusz Gwardjan - zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach omówił wymagania formalno-prawne utrzymywania zwierząt w gospodarstwie, w tym do celów uatrakcyjniających ofertę agroturystyczną. Tematem drugiego z wykładów był program „Czyste powietrze” - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”, który omówiła Renata Ciesielska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Trzeci wykład poprowadzili Szymon Szczodrak - naczelnik ds. PROW i płatności bezpośrednich oraz Beata Gaździk ze Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach. Omówili oni nowe zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich.

Oprócz wykładów, w trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z dobrymi przykładami hodowli zwierząt wykorzystywanych do celów agroturystycznych na podstawie konkretnych gospodarstw. Pierwszym przykładem były alpaki, które przedstawiła Ewa Kajda z gospodarstwa agroturystycznego „Calix” z Jasienia w powiecie staszowskim. Pani Ewa zrobiła niespodziankę uczestnikom i zabrała ze sobą dwa samce. Goście konferencji mogli podziwiać alpaki w specjalnie utworzonej zagrodzie przed budynkiem, a nawet je nakarmić i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Następnie goście konferencji mogli zapoznać się z hodowlą kóz w gospodarstwie. Opowiedziała o nich Agnieszka Pietrasiewicz z Farmy Jaga, znajdującej się w Bogucicach Drugich w powiecie pińczowskim. Innym przykładem zwierząt w agroturystyce są daniele utrzymywane w gospodarstwie „Danielówka” w Ciemiętnikach w powiecie włoszczowskim. O ich hodowli opowiedziała Katarzyna Dominik - doradca ds. ROW z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ŚODR we Włoszczowie. Na koniec konferencji Tomasz Krupa z Firmy Greenland Technologia EM przedstawił pokrótce, w jaki sposób w gospodarstwie agroturystycznym można wykorzystać Efektywne Mikroorganizmy.

Konferecję podsumowała Teresa Wąsik - kierowniczka działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR w Modliszewicach. Podziękowała wszystkim prelegentom za niezwykle ciekawe wykłady, a także gościom konferencji, którzy aktywnie brali udział w dyskusji. Uczestnicy zadawali wiele szczegółowych pytań o praktyczne aspekty utrzymywania zwierząt w gospodarstwie agroturystycznym. Zwierzęta te mogą pełnić wiele funkcji - użytkową, rekreacyjną, edukacyjną czy terapeutyczną. Bez wątpienia jednak stanowią dodatkową atrakcję dla turystów odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne.

Monika Sadowska

Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym - konferencja w Modliszewicach

udostępnij
do góry