Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ostatni moment na złożenie wniosku w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw

Ostatni moment na złożenie wniosku w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw

2022-07-08

Tylko do 14 lipca będzie można ubiegać się o wsparcie w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw. Forma pomocy to bezzwrotna premia, która wynosi 60 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo. Wsparcie jest wypłacane w dwóch ratach, przy czym pierwsza to wartość 80% premii i jest wypłacana po rozpoczęciu realizacji biznesplanu, natomiast druga rata to pozostałe 20%, która wypłacana jest po realizacji całego biznesplanu.

O pomoc może ubiegać się rolnik bądź małżonek rolnika, jeśli gospodarstwo rolne stanowi co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach tego działania jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, która w tym przypadku musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne i prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Joanna Odziemek

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw---nabor-31-marca-do-29-maja-2021-r

 

udostępnij
do góry