Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Pomoc dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

2019-07-01

Do 8 lipca 2019 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu czasowego wyłączenia gospodarstwa z produkcji drobiu na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji stad drobiu, mogą teraz starać się o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o wsparcie finansowe poszkodowani powinni składać w oddziałach regionalnych ARiMR (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego)w terminie do 8 lipca 2019 r.

Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej bądź przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wysokość wsparcia zależeć będzie min. od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

  1. 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 186 598 szt.;
  2. 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 474 567 szt.;
  3. 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 246 131 szt.;
  4. 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 4 622 szt.;
  5. 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 55 307 szt.;
  6. 0,28487484 zł za dzień za indyka - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 485 343 szt.

Formularz wniosku do pobrania tutaj: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Rynki_Rolne/Ptasia_grypa/2019/Formularz_wniosku_o_udzielenie_wsparcia.pdf

Rafał Sieroń
Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry