Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Powszechny Spis Rolny 2020, bo liczy się rolnictwo!

Powszechny Spis Rolny 2020, bo liczy się rolnictwo!

2020-09-22

Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczął się na terenie całego kraju 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Przez trzy miesiące będą zbierane informacje od użytkowników gospodarstw rolnych m.in. o: użytkowanych gruntach, powierzchni zasiewów, nawożeniu, zwierzętach gospodarskich, budynkach gospodarskich, maszynach rolniczych, ochronie roślin. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, które pozwoli ocenić stan polskiego rolnictwa po upływie 10 lat od poprzedniego spisu.

Kogo dotyczy spis rolny?

Spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Jak się spisać?

Informacje w Powszechnym Spis Rolny można przekazać w:

  • samospisie internetowym, korzystając z aplikacji spisowej, dostępnej na spisrolny.gov.pl (aktywnej przez cały okres spisu)

Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do Internetu. Z myślą o nich przygotowane zostały odpowiednie stanowiska w Urzędzie Statystycznym w Kielcach oraz urzędach gmin.

  • wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrzów telefonicznych
  • wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrzów terenowych ( od 1 października)
  • poprzez infolinię spisową 22 279 99 99 wew.1, wybierając kanał „1” - spisz się przez telefon (codziennie w godzinach 8.00 - 20.00). Infolinia oferuje także kanał „2” gdzie można potwierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną.

Zebrane dane są pod szczególną ochroną

Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, i udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby.

źródło: informacja prasowa GUS

udostępnij
do góry