Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Prace prowadzone na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach w 2019 r.

Prace prowadzone na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach w 2019 r.

2019-06-26

Pole doświadczalne ŚODR Modliszewice zajmuje powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej III a, III b, IV a. Zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, odczyn ph gleby - 5,6-6,0. Zawartość podstawowych makroelementów: fosforu - wysoka i bardzo wysoka, potasu - średnia i wysoka, magnezu - średnia. Zawartość mikroelementów jest średnia, przy czym niska boru.

Na polu prowadzone są następujące prace:

 1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe
 2. Demonstracje upowszechnieniowe
 3. Pokazy
 4. Kolekcje nowych odmian roślin uprawnych

I. Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

W 2019 roku prowadzone są doświadczenia z następującymi roślinami:

 1. pszenicą ozimą - 28 odmian;
 2. pszenżytem ozimym - 17 odmian;
 3. pszenica jarą - 16 odmian;
 4. owsem - 15 odmian;
 5. ziemniakami wczesnymi - 9 odmian.

II. Doświadczenia realizujemy we współpracy z COBORU Słupia Wielka - Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej

Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń tworzona jest Lista Odmian Zalecanych dla woj. świętokrzyskiego.

PDO - ziemniaki wczesne

II. Demonstracje upowszechnieniowe:

 1. Nowoczesna agrotechnika pszenżyta ozimego Panteon.
 2. Nowoczesna uprawa nowej odmiany pszenicy ozimej Memory z uwzględnieniem integrowanej ochrony.
 3. Nowoczesna agrotechnika jęczmienia jarego z wykorzystaniem zasad integrowanej ochrony.
 4. Nowoczesna agrotechnika łubinu żółtego z wykorzystaniem integrowanej ochrony.
 5. Uprawa nowych odmian ziemniaków jadalnych.
 6. Gospodarowanie na użytkach zielonych. 

pszenica ozima odmiana Memory

III. Pokazy

 1. Uprawa roślin na zielony nawóz drogą poprawy żyzności gleb.
 2. Identyfikacja organizmów szkodliwych, określenie progów szkodliwości w uprawie roślin bobowatych.

mieszanka na gleby średnie Małopolskiej Hodowli Roślin

IV. Kolekcje roślin uprawnych

 1. Kolekcja nowych odmian pszenicy jarej - 12 odmian
 2. Kolekcja mieszanek łąkowych - 5
 3. Kolekcja nowych odmian jęczmienia jarego - 14
 4. Kolekcja nowych odmian roślin bobowatych - 29
 5. Kolekcja nowych odmian pszenżyta jarego - 6
 6. Kolekcja nowych odmian owsa - 5
 7. Kolekcja nowych odmian pszenicy ozimej - 14
 8. Kolekcja nowych odmian pszenżyta ozimego - 6
 9. Kolekcja nowych odmian jęczmienia ozimego - 5
 10. Kolekcja nowych odmian żyta ozimego - 6
 11. Kolekcja roślin na pożytki pszczele - 9

Kolekcja jęczmienia ozimego, mieszanka dla pszczół firmy Syngenta

Na naszym polu uprawianych jest ok. 160 odmian roślin uprawnych. W realizacji prac współpracujemy z firmami nasiennymi: DANKO Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Strzelce, Hodowla Roślin Smolice, Małopolska Hodowla Roślin, Saaten-Union Polska. Stosujemy nawozy Grupy Azoty S.A. W ochronie roślin wykorzystujemy środki ochrony roślin firm: Syngenta, BASF, Corteva, Bayer Crop Science.Nawożenie prowadzone jest zgodnie z zasadami zrównoważonego nawożenia i programu azotanowego, a ochrona roślin według zasad integrowanej ochrony roślin. Realizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30 czerwca 2019 roku organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi. Temat przewodni DOD to „Dobre bo świętokrzyskie. Od jakości w produkcji do wartości na stole”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania naszego pola doświadczalnego oraz konsultacji z naszymi doradcami.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry