Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Prace prowadzone na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach

Prace prowadzone na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach

2018-06-29

Pole doświadczalne ŚODR Modliszewice zajmuje powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej III a, III b, IV a. Zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, odczyn pH gleby - 5,6-6,0. Zawartość podstawowych makroelementów: fosforu - wysoka i bardzo wysoka, potasu - średnia i wysoka, magnezu - średnia. Zawartość mikroelementów jest średnia, przy czym niska boru.

Na polu prowadzone są następujące prace:
I. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe 
II. Demonstracje upowszechnieniowe
III. Pokazy 
IV. Kolekcje nowych odmian roślin uprawnych

I. Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

W 2018 roku prowadzone są  doświadczenia z następującymi roślinami:
a. pszenicą ozimą - 28 odmian
b. pszenżytem ozimym - 22 odmiany
c. pszenica jarą - 17 odmian
d. owsem - 14 odmian
e. ziemniakami wczesnymi - 12 odmian

Doświadczenia realizujemy we współpracy z COBORU Słupia Wielka - Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej.

Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń tworzona jest Lista Odmian Zalecanych dla woj. świętokrzyskiego.  

PDO - ziemniaki wczesne
PDO - ziemniaki wczesne

II. Demonstracje upowszechnieniowe:
1. Nowoczesna uprawa nowej odmiany pszenicy ozimej Memory z uwzględnieniem integrowanej ochrony.
2. Nowoczesna agrotechnika jęczmienia jarego z wykorzystaniem zasad integrowanej ochrony.
3. Nowoczesna agrotechnika pszenżyta ozimego Panteon.
4. Integrowana ochrona łubinu żółtego.
5. Uprawa nowych odmian ziemniaków jadalnych.
6. Gospodarowanie na użytkach zielonych. 

Jęczmień jary odmiana SOLDO
Jęczmień jary odmiana SOLDO

III.  Pokazy:
1. Uprawa roślin na pożytki pszczele.
2. Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych drogą poprawy żyzności gleby oraz zwiększania produkcji białka w gospodarstwie.

Mieszanka: owies + wyka jaraMieszanka: owies + wyka jara

IV. Kolekcje roślin uprawnych:
1. Kolekcja nowych odmian pszenicy jarej - 12 odmian
2. Kolekcja mieszanek łąkowych - 5
3. Kolekcja nowych odmian jęczmienia jarego - 14
4. Kolekcja nowych odmian roślin bobowatych - 25
5. Kolekcja nowych odmian pszenżyta jarego - 5
6. Kolekcja nowych odmian owsa - 7
7. Kolekcja nowych odmian pszenicy ozimej - 10
8. Kolekcja nowych odmian pszenżyta ozimego - 8 

Kolekcja soi
Kolekcja soi


Na naszym polu uprawianych jest ok. 180 odmian roślin uprawnych. W realizacji prac współpracujemy z firmami nasiennymi: DANKO Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Strzelce, Hodowla Roślin Smolice, Saaten - Union Polska, Saatbau Polska, DSV Polska. Stosujemy nawozy Grupy Azoty S.A. i Zakładów Chemicznych „Siarkopol” w Tarnobrzegu. W ochronie roślin wykorzystujemy środki ochrony roślin firm: Bayer, Syngenta, Du Pont, BASF.

Nawożenie prowadzone jest zgodnie z zasadami zrównoważonego nawożenia, a ochrona roślin według zasad integrowanej ochrony roślin.

Realizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa MRiRW.

W dniu 1 lipca 2018 roku organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi. Tematem przewodnim będą „Innowacje w uprawie zbóż i użytków zielonych drogą do zwiększenia jakości pasz”. W ramach Dnia Otwartych Drzwi zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania naszego pola doświadczalnego oraz konsultacji z naszymi doradcami.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry