Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Premie dla młodych rolników - wkrótce rusza nabór w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Premie dla młodych rolników - wkrótce rusza nabór w ramach PS WPR na lata 2023-2027

2024-06-06

Logo ARiMR

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto może uzyskać wsparcie?

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
  • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
  • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

  • 70% kwoty przyznanej pomocy - 140 tys. zł — wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
  • 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł — po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru, wynosi 811 mln zł.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-od-19-czerwca-do-16-sierpnia-2024-r

Źródło — ARiMR

udostępnij
do góry