Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) w stadach bydła

Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) w stadach bydła

2017-12-04

1 stycznia 2018 roku rusza dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła. Program powstał na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej chorób IBR/IPV i/lub BVD/MD w stadach bydła objętych programem.


Po spełnieniu przez stada bydła warunków do uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD/MD i pozytywnej kontroli przez Powiatowego Lekarza Weterynarii status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. Program składa się z dwóch części, które można realizować łącznie lub oddzielnie:

  • część I - Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);
  • część II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Koszty uczestnictwa obejmujące pobieranie próbek i badania laboratoryjne oraz nadzór Inspekcji Weterynaryjnej będzie ponosił hodowca. W programie mogą uczestniczyć stada zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Hodowca bydła dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w programie do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Magda Guldzińska

udostępnij
do góry