Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Przechowywanie nawozów naturalnych - zmiana powierzchni lub pojemności

Przechowywanie nawozów naturalnych - zmiana powierzchni lub pojemności

2024-06-06

Obornik

Przypominamy, że zbliża się czas na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych przez podmioty prowadzące chów albo hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP. Obowiązujący te podmioty termin to 31 grudnia 2024 roku.

Terminy dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych zostały ściśle określone w Programie azotanowym zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2023 poz. 244).

Docelowo pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 6 miesięcy. Natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 5 miesięcy.

Jednocześnie informujemy o możliwym wsparciu inwestycji producentów rolnych, związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Można będzie uzyskać wsparcie między innymi w ramach interwencji „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Nabór wniosków planowany jest na 10 października bieżącego roku.

Informacje, dotyczące harmonogramu naboru wniosków oraz aktualne informacje o naborach, można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wsparcia na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych korzystając z powyższego linku.

Magdalena Jach

udostępnij
do góry