Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Przypominamy - wnioski na premie dla młodych rolników i restrukturyzację małych gospodarstw do 30 czerwca br.

Przypominamy - wnioski na premie dla młodych rolników i restrukturyzację małych gospodarstw do 30 czerwca br.

2021-06-10

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie finansowe w ramach Poddziałania 6.1 Premie dla młodych rolników i Poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, mają czas do 30 czerwca 2021 roku.

Premie dla młodych rolników - forma i wysokość pomocy:

 Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

  •  I rata - 80 proc. całkowitej wartości pomocy - 120 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  •  II rata - 20 proc. całkowitej wartości pomocy - 30 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Premia w wysokości 60 tys. zł, płatna w II ratach:

  •  I rata - 80 proc. całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  •  II rata - 20 proc. całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Prosimy o kontakt z doradcami ŚODR, celem weryfikacji danych we wniosku i planie.

Szczegółowa informacji na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl

Wojciech Łabętowicz

-------------------

Zapraszamy także do obejrzenia krótkich filmów o naborach na powyższe działania, przygotowanych przez Urszulę Strzelecką i Joannę Odziemek z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym ŚODR Modliszewice. Specjaliści i doradcy ŚODR w całym województwie świętokrzyskim udzielają informacji i niezbędnej pomocy przy wypełnianiu wniosków w ramach PROW 2014-2020. Zapraszamy do kontaktu - numery telefonów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce powiatowe zespoły.

 

udostępnij
do góry