Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Przypomnienie dla beneficjentów działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Przypomnienie dla beneficjentów działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych

2020-12-22

Rolnicy, którzy skorzystali z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych są zobowiązani do złożenia w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacji po realizacji operacji. Obowiązek złożenia informacji wynika z postanowień umowy o przyznaniu pomocy, mówi o tym § 5 ust. 4.

Wypełniony formularz informacji należy złożyć w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej. Oznacza to, że Beneficjenci działania, którzy otrzymali płatność końcową w roku 2019, w styczniu 2021 roku są zobligowani do złożenia powyższej informacji. Druk informacji w wersji edytowalnej jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Agencji.

W kolejnych latach po otrzymaniu płatności końcowej a przed upływem okresu zobowiązań, Beneficjent również zobowiązuje się do sporządzenia i złożenia Informacji po realizacji operacji, jednak już na wezwanie Agencji.

W przypadku niezłożenia Informacji po realizacji operacji w terminie wyznaczonym w umowie, ani w dwóch kolejnych terminach wyznaczonych przez Agencję, zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy.

Jacek Kwiecień

udostępnij
do góry