Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Realizacja operacji „Świętokrzyska Kuźnia Smaków - lokalna marka”

Realizacja operacji „Świętokrzyska Kuźnia Smaków - lokalna marka”

2018-05-11

 

W dniu 2 maja 2018 roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako „Partner KSOW” podpisał z Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 9/OWŚ//2018 na realizację operacji pt.: „Świętokrzyska Kuźnia Smaków - lokalna marka” w ramach:

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaplanowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 66 990,71 zł.

Celem operacji jest rozszerzenie oferty Świętokrzyskiej Kuźni Smaków wspierającej rozwój rynku żywności tradycyjnej i regionalnej oraz wzmocnienie ekonomiczne i wizerunkowe podmiotów ŚKS jako lokalnej marki.

Realizacja operacji przyczyni się do:

  1. Rozszerzenia oferty zdefiniowanych produktów tradycyjnych województwa świętokrzyskiego i potraw kuchni regionalnej oraz zwiększenia ich rozpoznawalności poprzez wyróżnienie znakiem prawnie chronionym pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków. 
  2. Wykorzystania potencjału kulinarnego ŚKS w kreowaniu produktów turystycznych gmin, powiatów, regionu.
  3. Zwiększenia dostępności do produktów tradycyjnych i kuchni regionalnej spod znaku ŚKS konsumentom, turystom oraz ich promocja.
  4. Zwiększenia wiedzy producentów, przetwórców z zakresu dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego oraz ich prestiżu i rozwoju osobistego.
  5. Kultywowania tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.

Operacja skierowana jest do rolników, przedsiębiorców, rzemieślników prowadzących przetwórstwo tradycyjne żywności, wytwarzających wyroby tradycyjne lub zainteresowanych rozwinięciem takiej działalności oraz przedsiębiorców - właścicieli lokali gastronomicznych zainteresowanych wprowadzeniem potraw kuchni regionalnej w ofercie żywieniowej oraz gospodarstw agroturystycznych prowadzących kuchnię regionalną z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego tj.: koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego i skarżyskiego.

W ramach operacji zostaną zrealizowane następujące zadania: 

  • promocja ŚKS na X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE w Kielcach (20-22.04. 2018 r.),
  • wyjazd studyjny dla 27 osób pt. „Kreowanie marki opartej na produkcie tradycyjnym i regionalnym na przykładzie doświadczeń podmiotów funkcjonujących w ramach szlaków kulinarnych woj. świętokrzyskiego i małopolskiego” (18-20 .06.2018 r.),
  • certyfikacja podmiotów oraz nadanie marki ŚKS (wrzesień/ październik 2018 r.),
  • promocja ŚKS poprzez wydarzenie pn. event promujący ofertę ŚKS oraz poprzez stronę internetową www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl (październik 2018 r.)

 

 

udostępnij
do góry