Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypominamy o najważniejszych zmianach w 2021 roku

Rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypominamy o najważniejszych zmianach w 2021 roku

2021-03-15

ewniosek plus

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Uwaga rolnicy - przypominamy o najważniejszych zmianach w zakresie dopłat bezpośrednich w tegorocznej kampanii.

 1. W roku 2021 nie ma możliwości składania Oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego.
 2. Wszyscy rolnicy muszą złożyć wniosek o dopłaty obszarowe korzystając z aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie arimr.gov.pl.
 3. ARiMR nie będzie przesyłała spersonalizowanego wniosku za pomocą formularza papierowego o przyznanie płatności jak w latach poprzednich.
 4. Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie od 15 marca do 15 maja br. W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do 17 maja 2021 r.
 5. Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji w aplikacji eWniosekPlus, uważa się datę wysłania wniosku.
 6. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r. 
 7. Rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych od 2021 powinni deklarować poszczególne uprawy roślin na deklarowanych działkach rolnych
 8. Konopie włókniste odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w 2021 roku.
 9. Płatność do powierzchni uprawy pomidorów pod warunkiem:
  1. założenia uprawy z rozsady,
  2. spełnienia obsady roślin w ilości 20 000 szt/ha.
 10. Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno bez różnicowania wysokości stawek płatności w zależności od powierzchni - dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych na ziarno przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.
 11. Płatność do bydła, krów, owiec i kóz. Zwierzęta zgłoszone do bazy danych IRZ nie w terminie będą kwalifikowały się do płatności i nie będą nakładane kary administracyjne z tytułu nieterminowych zgłoszeń do bazy IR, jeżeli zgłoszenia zostaną dokonane:
  1. przed terminem złożenia wniosku o przyznanie płatności, będącym jednocześnie pierwszym dniem okresu przetrzymania - w przypadku płatności do bydła, płatności do krów oraz płatności do kóz,
  2. przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności - w przypadku płatności do owiec.

 Małgorzata Kucharska

udostępnij
do góry