Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Rzeźnie rolnicze - wchodzą w życie przepisy ułatwiające ubój zwierząt w gospodarstwie

Rzeźnie rolnicze - wchodzą w życie przepisy ułatwiające ubój zwierząt w gospodarstwie

2020-02-18

18 lutego 2020 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56).

Rozporządzenie określa niektóre wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Dzięki nowym przepisom rolnicy utrzymujący zwierzęta w swoich gospodarstwach, a także zainteresowani prowadzeniem działalności produkcji żywności zyskają możliwość przeprowadzenia uboju zwierząt lub ewentualnie rozbioru mięsa w celu wprowadzenia go na rynek.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, w rzeźniach rolniczych będą mogły być ubijane zwierzęta będące własnością podmiotu prowadzącego daną rzeźnię, jak również zwierzęta innych podmiotów, utrzymywane w gospodarstwach położonych w powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia lub w powiatach sąsiednich.

Rozporządzenie określa między innymi wymogi weterynaryjne, które będą musiały spełniać małe rzeźnie rolnicze jak również maksymalne dzienne ilości zwierząt poddawanych ubojowi. Łączna liczba zwierząt poddawanych ubojowi wynosi dziennie nie więcej niż - w przypadku:

 1. drobiu albo zajęczaków - 50 sztuk,
 2. ptaków bezgrzebieniowych - 1 sztuka,
 3. świń o wadze:
  • równej lub powyżej 15 kilogramów - 6 sztuk,
  • poniżej 15 kilogramów - 10 sztuk,
 4. owiec albo kóz o wadze:
  • równej lub powyżej 15 kilogramów - 6 sztuk,
  • poniżej 15 kilogramów - 10 sztuk,
 5. bydła albo koni:
  • w wieku równym lub powyżej 3 miesięcy - 1 sztukę,
  • w wieku poniżej 3 miesięcy - 2 sztuki,
 6. kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych - 3 sztuki.

Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot rzeźni rolniczej może wyrazić zgodę na przekroczenie dziennego limitu zwierząt poddawanych ubojowi, na wniosek tego podmiotu, pod warunkiem zachowania rocznego limitu zwierząt poddawanych ubojowi, który wynosi w przypadku:

 1. drobiu albo zajęczaków - 18 250 sztuk;
 2. ptaków bezgrzebieniowych - 365 sztuk;
 3. świń o wadze:
  • równej lub powyżej 15 kilogramów - 2190 sztuk,
  • poniżej 15 kilogramów - 3650 sztuk;
 4. owiec albo kóz o wadze:
  • równej lub powyżej 15 kilogramów - 2190 sztuk,
  • poniżej 15 kilogramów - 3650 sztuk;
 5. bydła albo koni:
  • w wieku równym lub powyżej 3 miesięcy - 365 sztuk,
  • w wieku poniżej 3 miesięcy - 730 sztuk;
 6. kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych - 1095 sztuk.

Poza wymogami ww. rozporządzenia podmioty prowadzące rzeźnie rolnicze będą zobowiązane do spełnienia pozostałych wymagań określonych dla rzeźni w innych przepisach prawa krajowego oraz unijnego (dotyczących, np. kryteriów mikrobiologicznych dla mięsa, łańcucha chłodniczego, kwalifikacji osób dokonujących uboju).

Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla rzeźni rolniczych ma na celu wsparcie rolników utrzymujących zwierzęta w swoich gospodarstwach, zainteresowanych rozwojem działalności w kierunku wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek na małą skalę, np. w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej czy też rolniczego handlu detalicznego.

Monika Sadowska
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/56

udostępnij
do góry