Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Składki KRUS 2022 - od 1 stycznia nowe zasady

Składki KRUS 2022 - od 1 stycznia nowe zasady

2021-12-31

Logo KRUS

Składki KRUS od 1 stycznia 2022 roku będą podlegały nowym zasadom regulowania. Składki należy przelewać na dwa rachunki bankowe KRUS - oddzielnie składkę zdrowotną i oddzielnie składki na ubezpieczenia społeczne.

Składki KRUS od 2022 roku - dwa rachunki bankowe

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

Ważne! Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Poniżej przedstawiamy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kw.2022 r. [w zł ]

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa rolnego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

 Składka łącznie od jednego ubezpieczonego
KWARTALNIE

składka podstawowa miesięczna

składka dodatkowa miesięczna

razem składka miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

składka kwartalna

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:

 do 50 ha

101,00

0,00

101,00

303,00

60,00

180,00

483,00

powyżej 50 do 100 ha

101,00

122,00

223,00

669,00

60,00

180,00

849,00

 powyżej 100 do 150 ha

101,00

243,00

344,00

1 032,00

60,00

180,00

1 212,00

powyżej 150 do 300 ha

101,00

365,00

466,00

1 398,00

60,00

180,00

1 578,00

powyżej 300 ha

101,00

487,00

588,00

1 764,00

60,00

180,00

1 944,00

II. Domownik rolnika
(w każdej kategorii obszarowej)

101,00

0,00

101,00

303,00

60,00

180,00

483,00

III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.:

do 50 ha

202,00

0,00

202,00

606,00

60,00

180,00

786,00

powyżej 50 do 100 ha

202,00

122,00

324,00

972,00

60,00

180,00

1 152,00

 powyżej 100 do 150 ha

202,00

243,00

445,00

1 335,00

60,00

180,00

1 515,00

powyżej 150 do 300 ha

202,00

365,00

567,00

1 701,00

60,00

180,00

1 881,00

powyżej 300 ha

202,00

487,00

689,00

2 067,00

60,00

180,00

2 247,00

IV. Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej kategorii obszarowej)

202,00

0,00

202,00

606,00

60,00

180,00

786,00

Składki zdrowotne KRUS pozostaną bez zmian, będą one opłacane na dotychczasowych zasadach.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników od 01.01 2022 r. (I kw.2022 r. (w zł )

Rodzaj działalności

Sposób finansowania

rolnik

budżet państwa

Gospodarstwo rolne

poniżej 6 ha

 -

1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika

od 6 ha

1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdą osobę ubezpieczoną

 -

Gospodarstwo rolne łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej

 

poniżej 6 ha

9% od zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego, nie mniej niż 252 zł za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego

1 zł za ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika w gospodarstwie

od 6 ha

1 zł za ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika w gospodarstwie + 9% od zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego, nie mniej niż 252 zł za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego

 -

Działy specjalne produkcji rolnej

za rolnika

9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 252 zł

 -

za domownika

9% z podstawy w wysokości 1.889,27 zł, tj. 170 zł

 -

Zaliczka na podatek dochodowy

KRUS przekazał, że od 1 stycznia 2022 r.  podwyższeniu ulegnie kwota:

  • wolna od podatku - do 30 tys. zł,
  • roczna zmniejszająca podatek - do 5 100 zł (tzn. 425 zł miesięcznie),
  • pierwszego progu podatkowego - do 120 tys. zł.

To oznacza, że zaliczka na podatek dochodowy w 2022 r. od emerytur, rent a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w kwocie do 2500 zł miesięcznie wyniesie 0 zł.

Źródło: KRUS

udostępnij
do góry