Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Sukces naszego Ośrodka na VI Forum Wiedzy i Innowacji

Sukces naszego Ośrodka na VI Forum Wiedzy i Innowacji

2021-11-29

Jerzy Pośpiech odbiera nagrodę

Mamy zaszczyt poinformować, że projekt „Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów”, zgłoszony przez ŚODR w Modliszewicach zajął pierwsze miejsce w konkursie pt. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”, organizowanym przez CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie w Warszawie (24-25 listopada 2021 r.). Do konkursu zostało zgłoszonych 26 innowacyjnych projektów. Jednak to właśnie zgłoszony przez nasz Ośrodek projekt został uznany za najbardziej innowacyjny pomysł i został laureatem pierwszego miejsca w konkursie. Nagrodę w imieniu Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odebrał dyrektor Jerzy Pośpiech.

O projekcie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zgłosił projekt, którego jest liderem w ramach Grupy Operacyjnej EPI „Słomka ze słomy”, która realizuje operację pn. „Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów”. Projekt dotyczy uzyskania produktu rolnego, jakim jest słoma o ulepszonej przydatności użytkowej (wykorzystywana do produkcji słomek do picia) oraz stworzenie (tzn. opracowanie i wykonanie) odpowiednich warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych, jakie są niezbędne do produkowania słomek ze słomy, przeznaczonych do picia różnych napojów.

Projekt jest realizowany przez Grupę Operacyjną „Słomka ze słomy”, składającą się z 5 podmiotów:

  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - lider projektu,
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach,
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
  • przedsiębiorca Grzegorz Cuch Usługi Spawalnicze,
  • rolnik Zdzisław Wiklak.

VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Forum zostało zorganizowane w formie stacjonarnej, ale ze względu na duże zainteresowanie jego treścią, została również udostępniona transmisja on-line dla zarejestrowanych wcześniej uczestników. Wydarzenie było ukierunkowane na stworzenie pewnej płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum było też okazją do nawiązania kontaktów oraz stworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas Forum zostały omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacji w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowej WPR oraz działań Sieci Innowacji w Rolnictwie. W programie przeprowadzone zostały panele dyskusyjne nt. strategii „Od pola do stołu” w praktyce oraz cztery panele tematyczne:

  1. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin;
  2. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania nawozów;
  3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich;
  4. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Joanna Odziemek

Wideorelacja z rozstrzygnięcia konkursu 

udostępnij
do góry