Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - rozpoczął się nabór wniosków

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - rozpoczął się nabór wniosków

2021-10-22

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 20 października 2021 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Po raz kolejny grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. O unijne środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie produkcji rolno-spożywczej. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się:

  1. grupy producentów rolnych uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
  2. organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Wysokość wsparcia wynosi:

  • 10% przychodów netto w pierwszym roku;
  • 9% w drugim roku;
  • 8% w trzecim roku;
  • 7% w czwartym roku;
  • 6% w piątym roku.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

Paweł Sender

Źródło: informacja prasowa ARiMR

udostępnij
do góry