Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ubój gospodarczy już na nowych zasadach

Ubój gospodarczy już na nowych zasadach

2018-03-29

Od 15 marca obowiązuje: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 539).

Uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne mogą teraz dokonywać osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie teoretyczne, organizowane (bezpłatnie) przez powiatowego lekarza weterynarii lub odbyły trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym. Osoby takie posiadają odpowiedni dokument poświadczający posiadane kwalifikacje wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii.

Przypominamy, że o zamiarze przeprowadzenia uboju w gospodarstwie cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny należy powiadomić na 24 godziny przed dokonanym ubojem powiatowego lekarza weterynarii, mając do wyboru drogę pisemną, elektroniczną lub telefoniczną. Uboju może dokonać wyłącznie uprawniona do tego osoba, a pozyskane na użytek własny mięso wieprzowe należy koniecznie poddać badaniu na obecność włośni.

Należy pamiętać że przeprowadzenie takiego uboju jest zgodne z prawem tylko jeśli mięso z niego uzyskane wykorzystuje się na użytek własny. Nie można nim handlować. Za złamanie tego przepisu grozi nawet do 5 tys. złotych grzywny.

Rafał Sieroń

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rozporządzenie z dnia 12 marca 2018, Dziennik ustaw poz 539.pdf 2018-03-29 100,18KB pobierz plik: Rozporządzenie z dnia 12 marca 2018, Dziennik ustaw poz 539.pdf

udostępnij
do góry