Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/W teorii i praktyce o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw w małych oraz średnich gospodarstwach

W teorii i praktyce o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw w małych oraz średnich gospodarstwach

2018-11-05

W dniach 17-19 października 2018 r. ŚODR w Modliszewicach, oddział w Sandomierzu, zrealizował operacje pt. „Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw w małych oraz średnich gospodarstwach”, na którą składała się organizacja jednodniowej konferencja oraz warsztatów przetwórczych dla 50 osób. Ideą operacji było upowszechnienie i promocja „małego przetwórstwa” jako innowacyjnej formy różnicowania działalności gospodarstw rolnych, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w jego zakresie oraz możliwości wykorzystania dostępnych rozwiązań (w postaci inkubatorów przetwórczych) dla początkujących przetwórców, a także przepisów unijnych i krajowych związanych z jego prowadzeniem. Ważnym elementem operacji było nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami sfery naukowej, doradczej i produkcyjnej obejmującej producentów owoców i warzyw którzy działają w sferze małego przetwórstwa.

W ramach konferencji odbyły się prelekcje w ramach czterech paneli tematycznych:
1. Innowacyjne metody przetwarzania owoców i warzyw
2. Rolniczy handel detaliczny
3. Wymogi i procedury sanitarno-techniczne
4. Źródła finansowania w ramach PROW 2014-2020

W ramach powyższych bloków omówiono m.in. wymagania i procedury sanitarno-techniczne w przetwórstwie owocowo-warzywnym na małą skalę, warunki i wymagania dotyczące prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i w ramach rolniczego handlu detalicznego, zaprezentowano innowacyjne metody przetwarzania owoców i warzyw przydatne do zastosowania w małych i średnich gospodarstwach, a także przedstawiono źródła finansowania związane z przetwórstwem w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy poznali również podstawowe informacje nt. działalności Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), jej cele, zadania oraz zrealizowane i obecnie planowane działania. Tematy poniższych wykładów była dostosowana przede wszystkim do obecnych potrzeb małych i średnich gospodarstw. W tyk kontekście zaprezentowano różne formy przetwarzania, omówiono wymogi sanitarne, przepisy prawne i możliwości finansowania inicjatyw związanych z przetwórstwem.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej były przeprowadzone warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mogli nabrać umiejętności związanych z przetwórstwem oraz samodzielnie wytworzyć produkt końcowy. Warsztaty obejmowały prezentację inkubatora przetwórczego jako innowacyjnego projektu przeznaczonego do przetwórstwa owoców i warzyw dla indywidualnego odbiorcy (rolnik, mały przedsiębiorca, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich itp.). Zaprezentowano znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone do przygotowania surowca, sale produkcyjne, magazyny opakowań, dodatków i wyrobów gotowych oraz nowoczesne wyposażenie tj. sprzęt do mycia, sortowania i przetwarzania owoców, napełniania słoików, pasteryzacji, suszenia oraz przechowywania i transportowania gotowych wyrobów. Po zapoznaniu się z działalnością inkubatora, uczestnicy operacji wzięli udziału w różnych procesach przetwarzania produktu ogrodniczego - m.in. w przygotowaniu owoców do suszenia i suszeniu (poznali zasady działania suszarni), wyciskaniu soku jabłkowego (wykorzystując każdy element linii produkcyjnej do wyciskania) oraz pakowaniu produktu finalnego. Ponadto wzięli oni udział w produkcji deserów m.in. musów owocowych. Każdy uczestnik zabrał ze sobą przetworzony przez siebie produkt. Warto dodać, że w czasie każdego z procesów uczestnicy uzupełniali swoją wiedzę teoretyczną dzięki obecności pracowników, którzy na co dzień stanowią pomoc dla korzystających z usług inkubatora rolników. Kolejnym i ostatnim punktem programu była wizyta w gospodarstwie, które produkuje, przetwarza oraz sprzedaje własne produkty, a dodatkowo prowadzi działalność edukacyjną i turystyczna. Był to dobry przykład kreatywności rolnika i różnicowania dochodów w gospodarstwie.

W obecnej sytuacji rynkowej ważne jest, aby producenci owoców i warzyw mieli zróżnicowany asortyment produktów świeżych oraz przetworzonych, a tym samym umieli dostosować podaż i poprawić dystrybucję, tak aby zaspokoić oczekiwania ilościowe i jakościowe konsumenta, a przy tym czerpać dodatkowe dochody z gospodarstwa.

Więcej o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszrach wiejskich (SIR).

Izabela Niedobit
Koordynator SIR

Konferencja i warsztaty w ramach operacji "Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw w małych oraz średnich gospodarstwach”

 

Projekt opracowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

udostępnij
do góry