Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/[WIDEO] Innowacje w ogrodnictwie - film „Mechaniczna uprawa gleby pod koronami drzew owocowych"

[WIDEO] Innowacje w ogrodnictwie - film „Mechaniczna uprawa gleby pod koronami drzew owocowych"

2021-12-31

Logotypy dotyczące jednostek związanych z projektem i jego finansowaniem: od lewej - Unia Europejska, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowa Sieć obszarów Wiejskich, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Modliszewicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Tekst pod logotypami: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Mechaniczna uprawa gleby pod koronami drzew owocowych", który zrealizowaliśmy jako pierwszy z cyklu trzech filmów w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. „Innowacje techniczne w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców”.

Zakładanym celem niniejszej produkcji jest zaprezentowanie w postaci cyfrowej innowacyjnych rozwiązań technicznych stosowanych w uprawie gleby pod koronami drzew w sadach towarowych oraz przekazanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy branżowej w ww. temacie przekazanej bezpośrednio od ekspertów, sadowników i użytkowników prezentowanych maszyn.

W województwie świętokrzyskim produkcja sadownicza zajmuje znaczącą pozycję, jest to ponad 40 tysięcy ha, gospodarstwa ze względu na korzystne uwarunkowania klimatyczno-glebowe specjalizują się w wysoko wydajnych uprawach owoców. Obecnie owoce o bardzo wysokich walorach smakowych i odżywczych są poszukiwane i chętnie nabywane przez konsumenta, pod warunkiem posiadania bardzo wysokiej jakości. Aby wytworzenie takiego produktu było możliwe i opłacalne dla gospodarstw, niezbędna jest mechanizacja prac w pielęgnacji nasadzeń drzew owocowych. Wynika to przede wszystkim ze zmian w asortymencie środków ochrony roślin, stosowanych do odchwaszczania upraw sadowniczych, a mówiąc bardziej szczegółowo, z ograniczenia tych środków w obecnym doborze, ograniczenia jako elementu poprawiającego bezpieczeństwo produktu i otaczającego nas środowiska.

Cel projektu

Celem operacji jest zaprezentowanie w postaci cyfrowej najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców, które podnoszą konkurencyjność gospodarstw ogrodniczych oraz przekazanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy branżowej (agrotechnika, technologia, zabiegi, nawożenie) w zakresie upraw sadowniczych. 

Mamy nadzieję, że zebrane informacje i zaprezentowane rozwiązania stanowić będą cenne źródło wiedzy dla ogrodników, a tym samym przyczynią się do upowszechnienia informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych dla sektora ogrodniczego oraz stanowić będą inspirację do wdrażania takich rozwiązań w swoich gospodarstwach. Zapraszamy do oglądania. Film dostępny również w wersji z audiodeskrypcją.

Film w wersji z napisami

Film z audiodeskrypcją

Elżbieta Krempa
Kierownik działu Dział Ogrodnictwo
i koordynator projektu

 

 

udostępnij
do góry