Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/[WIDEO] Innowacje w ogrodnictwie - film „Mechaniczne cięcie drzew za pomocą pił konturowych i kosiarek listwowych”

[WIDEO] Innowacje w ogrodnictwie - film „Mechaniczne cięcie drzew za pomocą pił konturowych i kosiarek listwowych”

2021-12-31

Logotypy dotyczące jednostek związanych z projektem i jego finansowaniem: od lewej - Unia Europejska, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowa Sieć obszarów Wiejskich, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Modliszewicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Tekst pod logotypami: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


„Mechaniczne cięcie drzew za pomocą pił konturowych i kosiarek listwowych” to tytuł filmu zamykającego cykl trzech filmów realizowanych w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. „Innowacje techniczne w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców”.

Celem ostatniej produkcji jest transfer najnowszej wiedzy merytorycznej z zakresu procesu cięcia drzew za pomocą pił konturowych i kosiarek listwowych. Prawidłowe cięcie drzew owocowych w sadach wysokotowarowych jest jedną z podstawowych prac pielęgnacyjnych. Tu, podobnie jak w przypadku zbioru owoców, dużą trudnością jest niedobór najemnej siły roboczej. Brak profesjonalistów oraz brak terminowości wykonania niezbędnych zabiegów powodują, że gospodarstwom coraz trudniej jest wytwarzać produkt najwyższej jakości, bez której nie jest możliwie prowadzenie opłacalnej produkcji. Dodatkową wartością filmu jest porównanie pracy dostępnych najnowocześniejszych maszyn o różnych mechanizmach działania oraz dyskusja o konieczności wykonywania cięć korygujących.

Cel projektu

Celem operacji jest zaprezentowanie w postaci cyfrowej najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców, które podnoszą konkurencyjność gospodarstw ogrodniczych oraz przekazanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy branżowej (agrotechnika, technologia, zabiegi, nawożenie) w zakresie upraw sadowniczych. 

Mamy nadzieję, że zebrane informacje i zaprezentowane rozwiązania stanowić będą cenne źródło wiedzy dla ogrodników, a tym samym przyczynią się do upowszechnienia informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych dla sektora ogrodniczego oraz stanowić będą inspirację do wdrażania takich rozwiązań w swoich gospodarstwach. Zapraszamy do oglądania. Film dostępny również w wersji z audiodeskrypcją.

Film w wersji z napisami

Film z audiodeskrypcją

Elżbieta Krempa
Kierownik działu Dział Ogrodnictwo
i koordynator projektu

udostępnij
do góry