Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ważny komunikat - ARiMR przywraca bieg terminów

Ważny komunikat - ARiMR przywraca bieg terminów

2020-05-19

Zmiany w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Przedmiotowe przepisy pozwalały na zawieszenie biegu terminów oraz na nie rozpoczęcie biegu terminów.

Prawodawca przewidział okres przejściowy po uchyleniu wyżej wskazanych przepisów. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695):

  1. Od 24 maja 2020 r. (czyli od niedzieli) biegną dalej wszelkie terminy, które uległy zawieszeniu na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs.
  2. Od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg wszelkie terminy, które na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs nie rozpoczęły swojego biegu.

Powyższe rozwiązanie oznacza, że od 24 maja 2020 r. beneficjenci Agencji zobowiązani są do przedkładania wszelkich poprawek zgodnie z terminem przedstawionym na wezwaniu do usunięciem braków. Zawieszenie biegu terminów albo nierozpoczynanie ich biegu zostaje zniesione. Termin na uzupełnienia i poprawki liczony jest od dnia otrzymania wezwania. Beneficjenci, którzy otrzymali wezwanie przed dniem 24 maja 2020 r. i nie dokonali uzupełniania przed wyżej wymienionym terminem muszą dokonać tego w terminie określonym w wezwaniu, który liczony jest od dnia określonego w ustawie (tj. 24 maja 2020 r.).

Joanna Odziemek

udostępnij
do góry