Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Więcej czasu na złożenie wniosku w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

Więcej czasu na złożenie wniosku w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

2022-04-19

Logo PROW 2014-2020Osoby zainteresowane wsparciem finansowym na otworzenie lub rozwój działalności w ramach poddziałania „Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” będą mogły składać wnioski o pomoc do 31 maja 2022 roku. Pierwotny termin naboru obowiązywał do 28 kwietnia 2022 roku.

O pomoc w ramach tego poddziałania mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie lub domownicy, którzy ubezpieczeni są w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie od 12 miesięcy i chcą uzyskać wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania zależna jest od ilości utworzonych miejsc pracy. 150 tysięcy złotych można otrzymać w momencie utworzenia jednego miejsca zatrudnienia - samozatrudnienia. W przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy poza samozatrudnieniem kwota dofinansowania to wielkość do 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie do kwoty 250 tysięcy złotych przysługuje wnioskodawcy, który stworzy co najmniej 3 stanowiska pracy. Wsparcie wypłacane jest w formie premii, przy czym pierwsza rata to 80% kwoty pomocy i zostaje wypłacona po rozpoczęciu realizacji biznesplanu. Natomiast druga rata pomocy to pozostałe 20% kwoty dofinansowania i wypłacana jest po zrealizowaniu biznesplanu w całości.

W tegorocznym naborze o wsparcie mogą ubiegać się również osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi jednak być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej - z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców - lub gminy miejskiej - z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Joanna Odziemek

 

udostępnij
do góry