Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wnioski na pozarolniczą działalność gospodarczą - tylko do 31 grudnia

Wnioski na pozarolniczą działalność gospodarczą - tylko do 31 grudnia

2020-12-22

Nabór wniosków w ramach działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, które poprzedzają dzień złożenia wniosku.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwie. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) jest to kwota 150 tys. zł. Dodatkowe dwa miejsca pracy to wsparcie w wielkości 200 tys. zł, przy utworzeniu 3 i więcej miejsc pracy można otrzymać nawet 250 tys. zł.

Wsparcie może zostać przyznane, jeśli wnioskodawca uzyska co najmniej 4 punkty na podstawie takich kryteriów, jak:

  • wiek wnioskodawcy,
  • innowacyjność operacji,
  • wykształcenie wnioskodawcy,
  • utworzenie dodatkowych miejsc pracy,
  • poziom bezrobocia na przykładzie danego powiatu
  • operacje realizowane przez beneficjentów lub ich małżonków, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach poddziałania 6.5 objętego PROW 2014-2020.

Przyznane wsparcie w formie premii zostaje wypłacane w dwóch ratach, z czego I rata stanowi 80% premii, która wypłacana jest po rozpoczęciu realizacji biznesplanu. II rata stanowi 20% wsparcia i zostaje ona wypłacona po zrealizowaniu w całości biznesplanu.

Joanna Odziemek

Szczegółowe informacje na temat naboru, a także niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Agencji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

 

udostępnij
do góry