Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wsparcie dla producentów żywności naturalnej i tradycyjnej

Wsparcie dla producentów żywności naturalnej i tradycyjnej

2017-11-27

23 listopada 2017 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się jednodniowe szkolenie dotyczące mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizatorem szkolenia była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego przy współpracy z naszym Ośrodkiem.

Uczestnikami szkolenia byli producenci zainteresowani włączeniem się do systemów jakości żywności, przedstawiciele samorządów, izb rolniczych, lokalnych grup działania oraz pracownicy Ośrodków doradztwa rolniczego z dwóch województw: świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Podczas wykładów uczestnicy zapoznali się z tematyką wsparcia w ramach PROW 2014-2020 produkcji żywności wysokiej jakości, europejskich i krajowych systemów jakości, poprawy organizacji łańcucha dostaw żywności (przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów wysokiej jakości), sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych pochodzących z własnego gospodarstwa.

Tematyka szkolenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a uczestniczący w nim słuchacze zadawali liczne pytania dotyczące między innymi wymagań higienicznych oraz sanitarnych związanych z produkcją żywności w gospodarstwie. 

Monika Szmit

udostępnij
do góry